12 Bài Hát Tiếng Anh Lớp 2 Hay Nhất Giúp Bé Học Tốt Tiếng Anh

Giúp con thêm yêu thích tiếng Anh với top 12 bài hát tiếng Anh lớp 2 chọn lọc hay nhất trong cuốn sách giáo khoa tiếng Anh lớp 2 của Bộ Giáo dục và các nguồn khác mà chúng tôi tổng hợp được. Cùng lưu lại dạy con học hát mỗi ngày.

>> Sách Tiếng Anh Lớp 2 – Tổng Hợp Những Cuốn Sách Cần Thiết Nhất

1. Bảy bài hát tiếng Anh lớp 2 trong sách giáo khoa

Dưới đây là tổng hợp các bài hát tiếng Anh lớp 2 hay nhất xuất hiện trong các bài học của sách giáo khoa tiếng Anh lớp 2

Unit 1: It’s raining, it’s pouring

Lyrics:

It’s raining, it’s pouring;
The old man is snoring.
He went to bed and he
Bumped his head
And he couldn’t get up in the morning.
Rain, rain, go away

Come again another day.

Unit 4: Colours for you

Lyrics:

Yellow and purple and pink and blue.

These are some colours for you

Look at the rainbow

I can see them

Can you see them too?

Unit 9: This is the way we brush our teach

Lyrics:

This is the way we brush our teeth
Brush our teeth, brush our teeth
This is the way we brush our teeth
So early in the morning

 

Unit 10: Driving in My Car

Lyrics:

We go beep, beep, beep

In our little red car

We go beep, beep, beep

And we’re going very far

On the road, up & down a hill

We’ll go driving in my car

 

Unit 11: One Little Bird

Lyrics:

There was one little bird,

In a little tree,

He was all alone,

And he didn’t want to be,

So he flew far away,

Over the sea.

And he brought back her friend,

To live in the tree.

 

Unit 12: Ten Green Bottles

Lyrics:

Ten green bottles hanging on the wall

Ten green bottles hanging on the wall

And if one green bottle should accidentally fall

They’ll be nine green bottles hanging on the wall

 

Unit 14: Here we go looby loo

Lyrics:

Here we go looby loo

Here we go looby light

Here we go looby loo

All on a Saturday night

You put your left hand in

You take your left hand out

You give your hand a shake, shake, shake

And turn yourself about.

>>> Bài Tập Tiếng Anh Lớp 2 – Giúp Bé Ôn Tập Hiệu Quả Tại Nhà

>>> Tiếng Anh Lớp 2 Theo Chủ Đề -Từ Vựng 7 Chủ Đề Thông Dụng Nhất

 

5/5 - (5 votes)

Check Also

Sách tiếng Anh lớp 2

Sách Tiếng Anh Lớp 2 – Tổng Hợp Những Cuốn Sách Cần Thiết Nhất

Ngoài sách giáo khoa tiếng Anh trên lớp, có rất nhiều cuốn sách tiếng Anh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *