Bài Tập Toán Lớp 2 Học Kỳ 2 – 28 Dạng Bài Tập Phổ Biến Nhất.

Học kỳ 2 môn toán với nhiều kiến thức mới mẻ và các bài tập đa dạng, dưới đây là 28 dạng bài tập toán lớp 2 học kỳ 2 cho các phụ huynh và các bé tham khảo. Những dạng bài tập toán này giúp bé phát triển kỹ năng toán và là nguồn tham khảo cho các giáo viên trong việc ra đề thi

>>> Bài Tập Toán Lớp 2 Học Kỳ 2 – 28 Dạng Bài Tập Phổ Biến Nhất.

Danh sách 28 dạng bài tập toán lớp 2 học kỳ 2

Bài tập toán lớp 2 học kỳ 2 – Bài 1: Đặt tính rồi tính :

36 + 23 ;          100 – 46;           60 + 27;            72 – 19 ;            57 + 38;           98 – 49;             100 – 60

45 + 59;           67 + 23              18 + 35             76 – 37              81 – 37            21 + 29               57 – 48

32 : 8               9 x 4                   40 : 4                50 : 10               24 : 6               27 : 9                  21 : 3

35 : 5               12 : 6                  15 : 3               18 : 6                 20 : 4                26 : 4                 18 : 9

3 x 8                 4 x 7                   6 x 5                 9 x 5                  8 x 4                 9x 2                    6 x 3

3 x 4                9 x 3                   7 x 5                 10 x 3               2 x 7                  3 x 3                   4 x 4

Bài tập toán lớp 2 học kỳ 2 – Bài 2: Điền số 

2 dm 8cm = ……….cm                                      32cm = …….dm…….cm

90cm = ………..dm                                            8dm = ……..cm

Bài tập toán lớp 2 học kỳ 2 – Bài 3: Tìm x

a) x +17 = 90 – 9 ;                          b) 71 – x = 17 + 12                            c) 3 x x = 12 + 18

d) x : 4 = 36 : 9                               e) 28 : x = 65 – 58                              f) 7 x x = 81 – 60

Bài tập toán lớp 2 học kỳ 2 -Bài 4: Tìm Bi

Toàn có 26 viên bi, Toàn có nhiều hơn Nam 9 viên bi. Hỏi Nam có bao nhiêu
viên bi?

Bài tập toán lớp 2 học kỳ 2 -Bài 5:

Mỗi con vịt có 2 cái chân. Hỏi 7 con vịt có bao nhiêu cái chân?

Bài tập toán lớp 2 học kỳ 2 -Bài 6:

a. Mỗi xe đạp có 2 bánh. Hỏi 5 xe đạp như thế có bao nhiêu bánh xe?

b. Tính nhẩm:

3 x 7 =                       18 : 2 =                         4 x 6 =                       16 : 4 =
4 x 8 =                       28 : 4 =                         3 x 4 =                       20 : 2 =
5 x 5 =                       15 : 3 =                         5 x 2 =                       30 : 3 =

Bài tập toán lớp 2 học kỳ 2 -Bài 7: Tìm x :

a/ x + 3 = 15                   b/ 9 + x = 15                   c/ x – 14 = 37                 d/ 89 – x = 67

e/ x + 39 = 60                 f/ 48 + x = 65                  g/ x – 34 = 29                 h/ 73 – x = 45

Bài tập toán lớp 2 học kỳ 2 -Bài 8:

Có 24 học sinh chia đều thành 3 tổ. Hỏi mỗi tổ có mấy học sinh?

Bài tập toán lớp 2 học kỳ 2 -Bài 9: Tìm x:

a/ x : 4 = 9 b/ x : 4 = 5 c/ x : 5 = 7 d/ x : 3 = 10

e/ 45 : x = 9 f/ 35 : x = 7 g/ 27 : x = 3 h/ 28 : x = 8

Bài tập toán lớp 2 học kỳ 2 -Bài 10

Mỗi chuồng có 5 con thỏ. Hỏi 4 chuồng như thế có tất cả bao nhiêu con thỏ?
Bài tập toán lớp 2 học kỳ 2 -Bài 11 Tìm x:

a/ x x 4 = 36 b/ 3 x x = 27 c/ 10 x x = 40 d/ x x 7 = 28

e/ 4 x x = 24 f/ x x 8 = 32 g/ 5 x x = 45 h/ 7 x x = 35

Bài tập toán lớp 2 học kỳ 2 -Bài 12:

An và Huy có tất cả 26 hòn bi. Nếu An cho Huy 5 hòn bi, Huy cho An 7 hòn bi. Lúc này trong túi 2 bạn có bi = nhau. Hỏi lúc đầu An có bao nhiêu bi, Huy có bao nhiêu bi?

Bài tập toán lớp 2 học kỳ 2 -Bài 13

Biết thỏ ít hơn gà 18 con và số thỏ là 19 con. Hỏi cả gà và thỏ có bao nhiêu chân?

Bài tập toán lớp 2 học kỳ 2 -Bài 14

An cho Bình 16 viên bi, An còn lại 26 viên bi. Hỏi trước khi cho Bình thì An có bao

nhiêu viên bi ?

Bài tập toán lớp 2 học kỳ 2 -Bài 15

Tuổi của Bố hiện nay 35 tuổi, con là 12 tuổi.Tính tổng số tuổi của con và bố khi con bằng tuổi bố.

Bài tập toán lớp 2 học kỳ 2 -Bài 16

Tuổi của Anh hiện nay là 45 tuổi , em là 37 tuổi .Tính tổng số tuổi của 2 anh em khi tuổi anh bằng tuổi em.

>>> Bài Tập Toán Lớp 2 Nâng Cao – 4 Dạng Bài Tập Hay Nhất Cho Bé

Bài tập toán lớp 2 học kỳ 2 -Bài 17

Có bao nhiêu số có 2 chữ số mà tổng của 2 chữ số đó bằng 12.

b) Có bao nhiêu số có 2 chữ số mà tổng của 2 chữ số đó bằng 13.

c) Có bao nhiêu số có 2 chữ số mà tổng của 2 chữ số đó bằng 15.

d) Có bao nhiêu số có 2 chữ số mà tổng của 2 chữ số đó bằng 17.

e) Có bao nhiêu số có 2 chữ số mà tổng của 2 chữ số đó bằng 11.

Bài tập toán lớp 2 học kỳ 2 -Bài 18 

Có 1 lượng gạo, khi cho vào mỗi túi 4 kg thì được 10 túi. Hỏi cũng lượng gạo đó cho vào mỗi túi 5kg thì được bao nhiêu túi.

Bài tập toán lớp 2 học kỳ 2 -Bài 19

Có 1 lượng gạo, khi cho vào mỗi túi 3kg thì được 11 túi và còn thừa 2kg. Hỏi lượng gạo đó là bao nhiêu kg?

Có 1 lượng gạo, khi cho vào mỗi túi 5kg thì được 8 túi và còn thừa 4kg. Hỏi lượng gạo đó là bao nhiêu kg?

Có 1 lượng dầu, khi cho vào mỗi thùng 5 lít thì được 6 thùng. Hỏi cũng lượng dầu đó cho vào mỗi thùng 3 lít thì được bao nhiêu thùng?

Bài tập toán lớp 2 học kỳ 2 -Bài 20

Với 1 can 5 lít và 1 can 3 lít. Làm thế nào để đong được 2 lít dầu?

Với 1 can 5 lít và một can 2 lít. Làm thế nào để đong được 1 lít dầu?

Với 1 can 5 lít và một can 3 lít .Làm thế nào để đong được 1 lít dầu?

Bài tập toán lớp 2 học kỳ 2 -Bài 21

Có 13 lít nước mắm đựng trong các loại can 2 lít, 3 lít và 5 lít. Hỏi mỗi loại có mấy can?

Bình có nhiều hơn An 11 viên bi. Nếu Bình cho An 6 viên bi thì Bình ít hơn An mấy viên bi?

Mai có nhiều hơn Nam 12 viên bi. Hỏi Mai phải cho Nam bao nhiêu viên bi để 2 bạn có số bi bằng nhau?

Linh có nhiều hơn Hà 13 viên bi. Nếu Linh cho Hà 5 viên bi thì số bi Linh còn nhiều hơn Hà là bao nhiêu viên?

Bài tập toán lớp 2 học kỳ 2 -Bài 22

Lan có nhiều hơn Huệ 12 quyển vở. Hồng cho Huệ 4 quyển vở. Hỏi Lan còn nhiều hơn Huệ bao nhiêu quyển vở.

An có nhiều hơn Dũng 1 số viên bi. Nếu An cho Dũng 8 viên bi thì hai bạn có số bi bằng nhau. Hỏi An có nhiều Dũng bao nhiêu viên bi?

Nếu lấy ba chữ số 1,2,4 làm chữ số hàng chục, năm chữ số 3, 5, 6, 7, 9 làm chữ số hàn đơn vị. Hãy viết tất cả các số có hai chữ số đó?

Bài tập toán lớp 2 học kỳ 2 -Bài 23

An có 1 số hộp bi, mỗi hộp 5 viên. An mua thêm 30 bi nữa. Hỏi An có thêm được bao nhiêu hộp bi?

Có 5 con chim được nhốt vào trong 4 cái lồng. Có thể nói chắc chắn rằng có ít nhất 1 cái lồng nhốt hai con chim không?

Với 3 chữ số 2,5,7. Hãy lập các số có 3 chữ số, sao cho mỗi số có ba chữ số khác nhau.

Với 3 chữ số 1,2,3. Hãy lập tất cả các số có 3 chữ số.

Bài tập toán lớp 2 học kỳ 2 -Bài 24

Một người đi bộ trong 1 giờ được 5 km. Hỏi trong 3 giờ người đó đi được bao nhiêu km?

22) Một sợi dây dài 18m,người ta cắt ra làm 3 khúc bằng nhau. Hỏi mỗi khúc dây dài bao nhiêu m?

23) Hai xe khách đi ngược chiều nhau từ tỉnh A và tỉnh B ,gặp nhau tại điểm C. Chỗ hai xe gặp nhau cách tỉnh A 36 km và cách tỉnh B 45 km. Hỏi 2 tỉnh A và B cách nhau bao nhiêu km?

24) Đoạn đường từ xã A đến xã B dài 14 km, đoạn đường từ xã B đến xã C dài hơn đoạn đường từ xã A đến xã B là 7 km. Hỏi đoạn đường từ xã B đến xã C dài bao nhiêu km?

Bài tập toán lớp 2 học kỳ 2 -Bài 25

Từ 3 chữ số 0,2,5.

  1. a) Hãy lập các số có hai chữ số từ 3 chữ số trên.
  2. b) Hãy lập các số có ba chữ số từ 3 chữ số trên.

Bài tập toán lớp 2 học kỳ 2 -Bài 26

Trong hộp có 5 bi xanh và 8 bi đỏ.Bình không nhìn vào hộp lấy ra 2 lần mỗi lần 4 viên bi. Hỏi có thể nói chắc chắn rằng số bi của Bình lấy ra:

  1. a) Có ít nhất 3 bi đỏ không?
  2. b) Có ít nhất 1 bi xanh không?

>>> Xem thêm: Chương Trình Toán Lớp 2 – Tóm Tắt Những Nội Dung Quan Trọng Của Toán Lớp 2

 

5/5 - (1 vote)

Check Also

Tìm Số Trừ Lớp 2 - Kiến Thức Lý Thuyết và 3 Dạng Bài Tập Phổ Biến

Muốn Tìm Số Bị Trừ Lớp 2 Làm Thế Nào – Lý Thuyết và Bài Tập

Khi muốn tìm số bị trừ lớp 2 phải làm thế nào? Hướng dẫn chi …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *