Bài Thơ Bận – Lời Thơ Ý Nghĩa và Hướng Dẫn Soạn Bài

Mọi người, mọi vật và em bé đều bận rộn làm những công việc có ích cho cuộc sống. Dưới đây là bài thơ bận với ý nghĩa như vậy.

Bài thơ Bận

Trời thu bận xanh
Sông Hồng bận chảy
Cái xe bận chạy
Lịch bận tính ngày
Con chim bận bay
Cái hoa bận đỏ
Cờ bận vẫy gió
Chữ bận thành thơ
Hạt bận vào mùa
Than bận làm lửa.

Cô bận cấy lúa
Chú bận đánh thù
Mẹ bận hát ru
Bà bận thổi nấu.
Còn con bận bú
Bận ngủ bạn chơi
Bận tập khóc cười
Bận nhìn ánh sáng.

Mọi người đều bận
Nên đời rộn vui
Con vừa ra đời
Biết chăng điều đó
Mà đem vui nhỏ
Góp vào đòi chung.

Tác giả bài thơ bận: Trinh Đường.

Từ khó

  • Sông Hồng: Sông lớn nhất miền Bắc, chảy qua Hà Nội.
  • Vào mùa: bước vào thời gian gieo hạt, cấy lúa hoặc gặt hái.
  • Đánh thù: đánh giặc, bảo vệ đất nước.

Hướng dẫn đọc

  • Chú ý đọc đúng các từ ngữ: lịch, làm lửa, cây lúa, thổi nấu, bận, chảy, vẫy gió, làm lửa, thổi
    nấu, vui nhỏ,..
  • Ngắt nhịp đúng theo dấu câu và hình thức bài thơ.

Hướng dẫn giải phần Tập đọc SGK Tiếng Việt 3 tập 1 trang 60 – Soạn bài thơ bận

Câu 1

Mọi vật, mọi người xung quanh bé bận những việc gì?

Trả lời:

Xung quanh bé mọi vật, mọi người đều bận:

  • Mọi vật: trời bận xanh, sông bận chảy, xe bận chạy, lịch bận tính ngày, chim bận bay, cờ bận vẫy gió, chữ bận thành thơ, hạt bận vào mùa, than bận làm ra lửa.
  • Mọi người: Cô bận cấy lúa, chú bận đánh giặc, mẹ bận hát ru, bà bận thổi nấu.

Câu 2

Bé bận những việc gì?

Trả lời: Bé bận bú, bận chơi, bận tập khóc, cười, bận nhìn ánh sáng.

Câu 3

Vì sao mọi người, mọi vật bận mà vui?

Trả lời: Mọi người, mọi vật bận mà vui vì mọi người, mọi vật đều làm những công việc có ích góp phần làm cuộc sống sinh sôi nảy nở, ngày thêm tươi đẹp.

Câu 4

Học thuộc lòng bài thơ.

Ý nghĩa bài thơ Bận

Mọi người, mọi vật và em bé đều bận rộn làm những công việc có ích cho cuộc sống, đem niềm vui nhỏ góp vào cuộc đời chung.

Xem thêm: Bài Thơ Quê Hương Của Tế Hanh – Lời Bài Thơ Và Hướng Dẫn Phân Tích

5/5 - (3 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *