Bài Thơ Tiếng Chổi Tre Lớp 2 – Nội Dung và Bài Soạn

Bài thơ tiếng chổi tre của Tố Hữu nói lên nỗi vất vả của các cô chú và anh chị lao công. Bài thơ này cũng nằm trong chương trình tập đọc lớp 2 cho bé. Dưới đây là nội dung và bài soạn.

Bài thơ Tiếng chổi tre

Tiếng chổi tre

Những đêm hè

Khi ve ve

Đã ngủ

Tôi lắng nghe

Trên đường Trần Phú

Tiếng chổi tre

Xao xác hàng me

Tiếng chổi tre

Đêm hè

Quét rác…

Bài Thơ Tiếng Chổi Tre Lớp 2 - Nội Dung và Bài Soạn

Những đêm đông

Khi cơn dông

Vừa tắt

Tôi đứng trông

Trên đường lặng ngắt

Chị lao công

Như sắt

Như đồng

Chị lao công

Đêm đông

Quét rác…

Nhớ em nghe

Tiếng chổi tre

Chị quét

Những đêm hè

Đêm đông gió rét

Tiếng chổi tre

Sớm tối

Đi về

Giữ sạch lề

Đẹp lối

Em nghe!

Tác giả: Tố Hữu.
Tập thơ Gió lộng (1981).
Nguồn: Tố Hữu, Gió lộng, NXB Văn học, 1981.

Nội dung bài thơ 

Chị lao công vất vả để giữ đường phố sạch đẹp. Chúng ta cần phải biết quý trọng và biết ơn chị.

Trả lời câu hỏi tập đọc Tiếng chổi tre

Câu hỏi 1: Nhà thơ nghe tiếng chổi tre vào những lúc nào?

– Hướng dẫn: Đọc thầm bài thơ, tìm xem tiếng chổi tre thường xuất hiện vào thời điếm nào. Tìm được thời điểm đó, là em đã có câu trả lời đúng.

– Gợi ý: Nhà thơ nghe tiếng chổi tre vào thời điếm mà mọi hoạt động của mọi vật mọi người đã ngưng (vào ban đêm: đêm hè khi con ve đã ngủ, đêm đông khi cơn giông vừa tắt..)

Câu hỏi 2: Tìm những câu thơ ca ngợi chị lao công.

– Hướng dẫn: Đọc thầm bài thơ, tìm xem những từ ngữ nào ca ngợi chị lao công. Tìm được những từ ngữ đó là em đã tìm được câu trả lời.

Gợi ý: Đó là những câu thơ:

Chị lao công

Như sắt

Như đồng

Chị lao công

Đêm đông

Quét rác…

Câu hỏi 3. Nhà thơ muốn nói với em điều gì qua bài thơ?

– Hướng dẫn: Qua việc ca ngợi công việc và sự tận tụy của chị lao công, tác giả muốn nói với em rằng: Phải biết thương yêu, kính trọng và biết ơn những chị vệ sinh đường phố. Nghề nào cũng đẹp, cũng vinh quang miễn là ích nước lợi dân, làm đẹp cuộc sống.

Trắc nghiệm tập đọc

1. Tác giả miêu tả âm thanh, tiếng động gì?

A. Tiếng suối chảy

B. Tiếng mưa rớt

C. Tiếng chổi tre

D. Tiếng lá rơi

2. Tác giả nghe tiếng chổi vào thời điểm nào?

A. Đêm

B. Sáng

C. Chiều

D. Sáng sớm

3. Những câu thơ nào dưới đây ca ngợi chị lao công?

A. Chị lao công / Đêm đông / Quét rác

B. Tiếng chổi tre / Đêm hè / Quét rác

C. Tiếng chổi tre / Chị quét / Những đêm hè

D. Chị lao công / Như sắt / Như đồng

4. Đoạn thơ sau có nội dung gì?

“Tiếng chổi tre

Chị quét

Những đêm hè

Đêm đông gió rét

Tiếng chổi tre

Sớm tối

Đi về

Giữ sạch lề

Đẹp lối”

A. Ca ngợi công việc và sự tận tụy của chị lao công.

B. Công lao của chị lao công là rất to lớn.

C. Chị lao công làm việc rất lâu, qua nhiều năm.

D. Chị lao công rất tự hào về công việc của mình.

……………………..

5/5 - (3 votes)

Check Also

Truyện Đất Nước Chúng Mình Lớp 2 - Nội Dung và Bài Soạn

Truyện Đất Nước Chúng Mình Lớp 2 – Nội Dung và Bài Soạn

Truyện đất nước chúng mình nằm trong chương trình tập đọc lớp 2. Qua câu …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *