Trọn Bộ 51 Bài Toán Lớp 1 Có Đáp Án và Kinh Nghiệm Dạy Trẻ

Toán học là một môn học phổ biến và vô cùng quan trọng trong cuộc sống, được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Toán lớp 1 là môn học cơ bản va quan trọng nhất đối với trẻ. Dưới đây chúng tôi tổng hợp kiến thức và chia sẻ đến phụ huynh 51 bài toán lớp 1 có đáp án hay nhất.

Một số chủ đề toán cơ bản thường dạy ở lớp 1

Dưới đây là một số chủ đề toán cơ bản thường được giảng dạy ở lớp 1:

 1. Số học:
  • Học cách đếm từ 1 đến 100.
  • Phân biệt giữa số chẵn và số lẻ.
  • So sánh các số nhỏ.
  • Các phép toán cơ bản: cộng và trừ trong phạm vi 10.
 2. Hình học cơ bản:
  • Các hình cơ bản như hình vuông, hình tròn, hình tam giác.
  • So sánh kích thước và hình dạng của các hình.
 3. Thời gian:
  • Hiểu khái niệm về thời gian như buổi sáng, buổi trưa, buổi tối.
  • Đồng hồ đơn giản, hiểu về kim giờ và kim phút.
 4. Đo lường:
  • Sử dụng các đơn vị đo như cm, m.
  • Hiểu về các khái niệm “lớn hơn”, “nhỏ hơn”.

Bài tập toán lớp 1 về so sánh

Bài 1: Viết dấu <, >, = vào chỗ chấm

1 …. 2 3 … 4 3 … 8 5 … 2
4 … 4 1 … 5 2 … 3 1 …. 4
2 … 7 1 …. 6 8 … 4 2 … 0

Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm

3 < … < 5 8 > … > 6 6 > … > 4 6 < … < 8
1 < … < 3 2 < … < 4 5 < … < 7 7 < … < 9
0 < … < 2 8 < … < 10 7 > … > 5 3 > … > 1

Bài 3: Điền dấu >, < , = thích hợp vào chỗ chấm

8 ….. 1 + 8 5 ….. 2 + 1 9 – 2 ….. 8 + 3
8 – 5 ….. 7 – 4 8 – 5 ….. 2 + 4 9 + 2 ….. 5 – 4

Đáp án:

Bài 1:

1 < 2 3 < 4 3 < 8 5 > 2
4 = 4 1 < 5 2 < 3 1 < 4
2 < 7 1 < 6 8 > 4 2 > 0

Bài 2:

3 < 4 < 5 8 > 7 > 6 6 > 5 > 4 6 < 7 < 8
1 < 2 < 3 2 < 3 < 4 5 < 6 < 7 7 < 8 < 9
0 < 1 < 2 8 < 9 < 10 7 > 6 > 5 3 > 2 > 1

Bài 3:

8 < 1 + 8 5 > 2 + 1 9 – 2 < 8 + 3
8 – 5 = 7 – 4 8 – 5 < 2 + 4 9 – 2 < 5 + 4

Bài toán lớp 1 viết dãy số

Bài 4: Sắp xếp các số sau: 1, 11, 7, 20

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn:…………………………………………

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé:………………………………………….

Bài 5: Sắp xếp các số sau: 5, 14, 51, 22

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn:…………………………………………

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé:………………………………………….

Đáp án:

Bài 4:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: 1, 7, 11, 20.

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: 20, 11, 7, 1.

Bài 5:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: 5, 14, 22, 51

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: 51, 22, 14, 5

Bài toán tìm số lớn nhất và nhỏ nhất

Bài 6:

a) Khoanh tròn vào số lớn nhất trong những số được cho sau: 5; 11; 25; 1; 50

b) Khoanh tròn vào số bé nhất trong những số được cho sau: 22, 11, 10, 78, 46

Bài 7: Tìm số tròn chục lớn nhất có hai chữ số?

20 B. 90 C. 100 D. 50

Bài 8: Tìm số bé nhất trong các số sau: 29, 11, 51, 20

29 B. 11 C. 51 D. 20

Bài 9: Tìm số tròn chục bé nhất có hai chữ số: 25, 20, 100, 15

25 B. 20 C. 100 D. 15

Đáp án:

Bài 6:

a) Khoanh tròn vào số lớn nhất là: 50

b) Khoanh tròn vào số bé nhất là: 10

Bài 7: B. 90

Bài 8: B. 11

Bài 9: B. 20

Bài toán cộng, trừ trong phạm vi 10

Bài 10: Kết quả của 2 + 5 là:

A. 7

B. 8

C . 9

Bài 11: Điền số vào chỗ ba chấm để được phép tính đúng: 7 – … = 4?

A. 2

B. 3

C. 4

Bài 12: Khoanh tròn vào phép tính đúng:

A. 10 – 2 = 7

B. 4 + 3 = 7

C. 2 + 5 = 8

Bài 13: Kết quả của phép tính: 8 – 7 + 3 là?

A. 3

B. 4

C. 5

Bài 14: Kết quả của phép tính: 1 + 3 – 2 là?

A. 3

B. 2

C. 1

Bài 15: Thực hiện các phép tính sau:

2 + 1 = …..

0 + 3 = …..

1 + 1 + 5 = …..

5 – 2 = …..

7 – 0 = …..

4 + 1 – 0 = …..

 

Đáp án:

Bài 10: A. 7

Bài 11: B. 3

Bài 12: B

Bài 13: B. 4

Bài 14: B. 2

Bài 15:

2 + 1 = 3

0 + 3 = 3

1 + 1 + 5 = 7

5 – 2 = 3

7 – 0 = 7

4 + 1 – 0 = 5

Bài tập toán lớp 1 có lời văn

Bài 16: Viết phép tính và thực hiện tính?

Có: 9 quả cam

Cho đi: 3 quả

Còn lại: … quả cam

Bài 17: Viết phép tính và thực hiện tính?

Nhóm có 3 bạn nữ và 2 bạn nam. Hỏi, nhóm có tất cả bao nhiêu bạn?

Bài 18: Viết phép tính và thực hiện tính?

Có: 6 lá cờ

Mua thêm: 2 lá cờ

Hỏi có: … lá cờ?

Bài 19: Viết phép tính và thực hiện tính?

Tổ 1 có: 7 bạn

Tổ 2 có: 6 bạn

Cả 2 tổ có: … bạn?

Bài 20: Viết phép tính và thực hiện tính?

Có: 10 quả bóng

Cho đi: 5 quả bóng

Còn: … quả bóng?

Đáp án:

Bài 16: 9 – 3 = 6. Còn lại 6 quả cam.

Bài 17: 3 + 2 = 5. Nhóm có tất cả 5 bạn.

Bài 18: 6 + 2 = 8. Có tất cả 8 lá cờ.

Bài 19: 7 + 6 = 13. Cả 2 tổ có 13 bạn.

Bài 20: 10 – 5 = 5. Còn 5 quả bóng.

Xem thêm: Các Bài Toán Thông Minh Lớp 1 Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

Bài toán về các số đếm 100

Bài 21: Viết các số từ 20 đến 30

………………………………………………………………………..

Bài 22: Viết các số từ 61 đến 73

………………………………………………………………………..

Bài 23: Viết số vào chỗ trống:

Số liền trước của 89 là…

Số liền trước của 33 là…

Bài 24: Viết số vào chỗ trống:

69 gồm ….. Chục và .…. Đơn vị

88 gồm ….. Chục và ….. Đơn vị

50 gồm ….. Chục và ….. Đơn vị

Đáp án:

Bài 21: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Bài 22: 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73

Bài 23:

Số liền trước của 89 là 88

Số liền trước của 33 là 32

Bài 24:

69 gồm 6 Chục và 9 Đơn vị

88 gồm 8 Chục và 8 Đơn vị

50 gồm 5 Chục và 0 Đơn vị

Bài toán lớp 1 về độ dài và đo độ dài

Bài 25: Tính:

10cm + 30cm = ……

20cm + 20cm = ……

20cm + 60cm = ……

Bài 26: Tính:

80cm + 10cm – 2cm = .……

31cm + 22cm – 6cm = ……

75cm – 15cm + 3cm = ……

Bài 27: Điền vào chỗ trống

Số …… gồm 3 chục và 0 đơn vị.

Số …… gồm 5 chục và 9 đơn vị.

Số …… gồm 2 chục và 7 đơn vị.

Đáp án:

Bài 25:

10cm + 30cm = 40cm

20cm + 20cm = 40cm

20cm + 60cm = 80cm

Bài 26:

80cm + 10cm – 2cm = 88cm

31cm + 22cm – 6cm = 47cm

75cm – 15cm + 3cm = 63cm

Bài 27:

Số 30 gồm 3 chục và 0 đơn vị.

Số 59 gồm 5 chục và 9 đơn vị.

Số 27 gồm 2 chục và 7 đơn vị.

Bài toán lớp 1 nâng cao cho bé rèn luyện tư duy

Bài 28: Bích có 12 quả bóng, Mai có 7 quả bóng. Hỏi cả hai bạn có tất cả bao nhiêu quả bóng?

Bài 29: An có 6 quyển vở, Hà có 3 quyển vở. Hỏi Hà cần mua thêm bao nhiêu quyển vở để bằng số vở của An?

Bài 30: Lớp 1B có 36 học sinh, trong đó có 19 học sinh nữ. Hỏi, lớp 1B có bao nhiêu học sinh nam?

Bài 31: Trên cành cây có 10 con chim, bỗng dưng có 6 con bay đi. Hỏi, trên cành cây còn lại bao nhiêu con chim?

Bài 32: Băng giấy màu đỏ dài 20cm, băng giấy màu xanh 40cm. Hỏi cả hai băng giấy dài bao nhiêu cm?

Bài 33: Số?

Một tuần lễ có …… ngày

Một tuần lễ em đi học …… ngày

Hôm nay là thứ ba, ngày 4 tháng năm. Vậy thứ sáu trong tuần là ngày ……

Bài 34: Kim giờ chỉ vào số 8, kim phút chỉ vào số 12, lúc đó là mấy giờ?

Bài 35: Đồng hồ đang có kim dài chỉ vào số 12, kim ngắn chỉ vào số 9. Đồng hồ chỉ …… giờ?

Bài 36: Kim giờ chỉ vào số 12, kim phút chỉ vào số 2. Đồng hồ chỉ …… giờ?

Bài 37: Hè này, Nam về thăm ông bà nội được 1 tuần 3 ngày và thăm ông bà ngoại được 1 tuần 1 ngày. Hỏi Nam đã về thăm ông bà nội ngoại được bao nhiêu ngày?

Bài 38: Lan có ít hơn Hưng 3 hòn bi, Hưng có ít hơn Thắng 2 hòn bi. Hỏi Thắng có mấy hòn bi, biết rằng Lan có 5 hòn bi.

Bài 39: Số tuổi của Hòa và Bình cộng lại bằng số tuổi của Ngọc và của Cúc cộng lại. Hòa nhiều tuổi hơn Cúc. Hỏi Bình nhiều tuổi hơn hay ít tuổi hơn Ngọc?

Bài 40: Lấy số lớn nhất có hai chữ số trừ đi số bé nhất có hai chữ số, kết quả của phép trừ là:

A. 10

B. 98

C. 89

Bài 41: Lấy số lớn nhất có một chữ số cộng số bé nhất có hai chữ số, kết quả của phép cộng là bao nhiêu?

Bài 42: Chị Hà mua được 65 chậu hoa. Lát sau Hương đi chợ mua thêm 15 chậu hoa nữa. Hỏi hà và Hương có tất cả bao nhiêu chậu hoa?

Bài 43: Sợi dây vải dài 80 cm, chị cắt một đoạn dài 45cm để buộc làm quà tặng. Hỏi, dây vải còn lại là bao nhiêu?

Bài 44: Yến có 15 quả cam, Yến cho em 8 quả. Sau đó, Yến được bà cho thêm 3 quả. Hỏi, Yến có bao nhiêu quả cam?

Bài 45: Trong hộp có 12 cây bút chì và 2 cây bút bi. Hỏi, bút chì hơn bút bi bao nhiêu cây?

Bài 46: Chi có số bút nhiều hơn 8 nhưng lại ít hơn 10. Hỏi Chi có bao nhiêu bút?

Bài 47: Từ 0 đến 10 có mấy số lớn hơn 7?

Bài 48: Có bao nhiêu số lớn hơn 5 và bé hơn 10?

Bài 49: Hãy viết những số lớn hơn 6 và nhỏ hơn 10.

Bài 50: Gà mái đẻ 1 quả trứng mỗi ngày. Hỏi, sau một tuần gà mái để được bao nhiêu quả trứng?

Đáp án:

Bài 28: 19 quả bóng.

Bài 29: 3 quyển vở.

Bài 30: 17 học sinh nam.

Bài 31: 4 con chim.

Bài 32: 60cm.

Bài 33:

Một tuần lễ có 7 ngày

Một tuần lễ em đi học 5 ngày

Hôm nay là thứ ba, ngày 4 tháng năm. Vậy thứ sáu trong tuần là ngày 6

Bài 34: 8 giờ

Bài 35: 9 giờ

Bài 36: 12 giờ 10 phút

Bài 37: 18 ngày.

Bài 38: Thắng có 10 hòn bi

Bài 39: Bình ít tuổi hơn Ngọc

Bài 40: B. 98

Bài 41: 19

Bài 42: 80 chậu hoa

Bài 43: 35cm

Bài 44: 10 quả cam

Bài 45: 10 cây bút

Bài 46: 9

Bài 47: 2 số

Bài 48: 4 số

Bài 49: 7, 8, 9

Bài 50: 7 quả trứng

Chương trình Toán cơ bản lớp 1

Toán học là một môn học phổ biến và vô cùng quan trọng trong cuộc sống, được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Việc nắm vững các kỹ năng Toán học giúp trẻ em phát triển khả năng tư duy logic, giải quyết vấn đề một cách chính xác và có hệ thống hơn. Từ đó, nó có thể góp phần thúc đẩy sự phát triển xã hội, kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống. Chương trình toán học lớp 1 được coi là nền tảng cơ bản để giúp trẻ em học và tiếp thu những kiến thức Toán cao cấp hơn trong tương lai. Vì vậy, các chương trình môn Toán lớp 1 cần được thiết kế sao cho mang tính trừu tượng và khái quát nhất, nhằm giúp trẻ em phát triển khả năng tư duy logic và sự hiểu biết về các khái niệm cơ bản trong Toán học.

Để trẻ em có thể đọc và hiểu môn Toán, nhà trường cần tạo ra sự cân bằng giữa việc học kiến thức Toán và áp dụng chúng vào thực tế, giải quyết các vấn đề thực tế. Điều này giúp trẻ em nắm vững kiến thức Toán hơn và có khả năng áp dụng linh hoạt vào các tình huống thực tế trong cuộc sống hàng ngày. Đặc biệt, việc giúp trẻ em hiểu rõ mục đích và ý nghĩa của việc học Toán sẽ giúp họ có động lực và khát khao hơn trong việc nghiên cứu và khám phá môn học này. Khi trẻ em nhận thức được rằng Toán học không chỉ là một môn học trên giấy tờ mà còn là công cụ hữu ích giúp họ giải quyết các vấn đề trong cuộc sống, họ sẽ có thêm động lực và sự quan tâm đến việc học Toán.

Tóm lại, việc nắm vững kiến thức Toán học từ lớp 1 sẽ giúp trẻ em phát triển khả năng tư duy logic, giải quyết vấn đề và áp dụng linh hoạt trong cuộc sống. Đồng thời, sự cân bằng giữa học kiến thức và áp dụng chúng vào thực tế sẽ giúp trẻ hiểu rõ hơn về ý nghĩa và tác dụng của môn học này, từ đó thúc đẩy sự phát triển xã hội, kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống.

5/5 - (1 vote)

Check Also

Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 1 Hay Nhất Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 1 Hay Nhất Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

 Các phụ huynh, các thầy cô và các em thân mến, dưới đây là các …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *