Bảng Ký Hiệu Hóa Học Đầy Đủ Và Chi Tiết Nhất

Ký hiệu hoá học là nội dung vô cùng quan trọng khi các em làm quen với bộ môn Hoá. Những ký hiệu này xuất hiện trong suốt quá trình học lý thuyết, làm bài tập và bài kiểm tra. Vậy bảng ký hiệu hóa học là gì? Cách đọc chúng trong bảng tuần hoàn hóa học như thế nào? Các em hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay qua bài viết sau.

Ký hiệu hóa học là gì?

Ký hiệu hóa học là gì?
Ký hiệu hóa học là gì? (Nguồn: Internet)

Ký hiệu hoá học là ký tự viết tắt tên các nguyên tố hoá học theo tiếng Latin hay tiếng Hy Lạp. Một số nguyên tố hoá học đặc biệt được đặt tên theo nhà khoa học, nhằm tưởng nhớ đến sự cống hiến của họ dành cho khoa học và nhân loại.

Quy tắc của ký tự hóa học là nếu ký hiệu gồm 2 chữ cái thì chữ cái đầu tiên phải viết hoa, chữ còn lại viết thường. Nếu ký hiệu chỉ có 1 ký tự thì phải viết hoa chữ đó.

Những Món Đồ Cực Kỳ Cần Thiết Cho Mẹ và Bé Yêu Đang MIỄN PHÍ Vận Chuyển và Giảm Tới 50%

Khăn Che Bé Bú Đa Năng

Mua Ngay

Yếm Ăn Dặm Chống Thấm

Mua Ngay

Đai Đi Xe Máy Cho Bé

Mua Ngay

Dép Tập Đi Chống Ngã

Mua Ngay

Ví dụ:

  • Nguyên tố hoá học Natri, ký hiệu là Na.
  • Nguyên tố hoá học Nitơ, ký hiệu là N.

Bảng ký hiệu hóa học lớp 8 trang 42

Số proton Tên Nguyên tố Ký hiệu hoá học Nguyên tử khối Hoá trị
1 Hiđro H 1 I
2 Heli He 4
3 Liti Li 7 I
4 Beri Be 9 II
5 Bo B 11 III
6 Cacbon C 12 IV, II
7 Nitơ N 14 II, III, IV…
8 Oxi O 16 II
9 Flo F 19 I
10 Neon Ne 20
11 Natri Na 23 I
12 Magie Mg 24 II
13 Nhôm Al 27 III
14 Silic Si 28 IV
15 Photpho P 31 III, V
16 Lưu huỳnh S 32 II, IV, VI
17 Clo Cl 35,5 I,…
18 Argon Ar 39,9
19 Kali K 39 I
20 Canxi Ca 40 II
24 Crom Cr 52 II, III
25 Mangan Mn 55 II, IV, VII…
26 Sắt Fe 56 II, III
29 Đồng Cu 64 I, II
30 Kẽm Zn 65 II
35 Brom Br 80 I…
47 Bạc Ag 108 I
56 Bari Ba 137 II
80 Thuỷ ngân Hg 201 I, II
82 Chì Pb 207 II, IV

Bảng ký hiệu hóa học những nguyên tố phổ biến

Các em có thể tham khảo bảng ký hiệu hoá học một số nguyên tố dưới đây để biết được tên và ký hiệu của các nguyên tố hoá học hiện nay.

STT Ký hiệu Tên Tên tiếng Anh
1 H Hiđrô Hydrogen
2 He Heli Helium
3 Li Lithi Lithium
4 Be Beryli Beryllium
5 B Bo Boron
6 C Cacbon Carbon
7 N Nitơ Nitrogen
8 O Oxy Oxygen
9 F Flo Fluorine
10 Ne Neon Neon
11 Na Natri Sodium (Natrium)
12 Mg Magiê Magnesium
13 Al Nhôm Aluminum
14 Si Silic Silicon
15 P Phốt pho Phosphorus
16 S Lưu huỳnh Sulfur
17 Cl Clo Chlorine
18 Ar Argon Argon
19 K Kali Potassium (Kalium)
20 Ca Canxi Calcium
21 Sc Scandi Scandium
22 Ti Titan Titanium
23 V Vanadi Vanadium
24 Cr Crom Chromium
25 Mn Mangan Manganese
26 Fe Sắt Iron (Ferrum)
27 Co Côban Cobalt
28 Ni Niken Nikel
29 Cu Đồng Copper (Cuprum)
30 Zn Kẽm Zinc
31 Ga Gali Gallium
32 Ge Germani Germanium
33 As Asen Arsenic
34 Se Seleni Selenium
35 Br Brôm Bromine
36 Kr Krypton Krypton
37 Rb Rubiđi Rubidium
38 Sr Stronti Strontium
39 Y Ytri Yttrium
40 Zr Zirconi Zirconium
41 Nb Niobi Niobium
42 Mo Molypden Molybdenum
43 Tc Tecneti Technetium
44 Ru Rutheni Ruthenium
45 Rh Rhodi Rhodium
46 Pd Paladi Palladium
47 Ag Bạc Silver (Argentum)
48 Cd Cadmi Cadmium
49 In Indi Indium
50 Sn Thiếc Tin (Stannum)
51 Sb Antimon Antimony (Stibium)
52 Te Teluride Tellurium
53 I Iod Iodine
54 Xe Xenon Xenon
55 Cs Xêzi Caesium
56 Ba Bari Barium
57 La Lanthan Lanthanum
58 Ce Xeri Cerium
59 Pr Praseodymi Praseodymium
60 Nd Neodymi Neodymium
61 Pm Promethi Promethium
62 Sm Samari Samarium
63 Eu Europi Europium
64 Gd Gadolini Gadolinium
65 Tb Terbi Terbium
66 Dy Dysprosi Dysprosium
67 Ho Holmi Holmium
68 Er Erbi Erbium
69 Tm Thuli Thulium
70 Yb Yterbi Ytterbium
71 Lu Luteti Lutetium
72 Hf Hafni Hafnium
73 Ta Tantali Tantalum
74 W Wolfram Tungsten (Wolfram)
75 Re Rheni Rhenium
76 Os Osmi Osmium
77 Ir Iridi Iridium
78 Pt Platin Platinum
79 Au Vàng Gold (Aurum)
80 Hg Thủy ngân Mercury (Hydrargyrum)
81 Tl Tali Thallium
82 Pb Chì Lead (Plumbum)
83 Bi Bismuth Bismuth
84 Po Poloni Polonium
85 At Astatin Astatine
86 Rn Radon Radon
87 Fr Franci Francium
88 Ra Radi Radium
89 Ac Actini Actinium
90 Th Thori Thorium
91 Pa Protactini Protactinium
92 U Urani Uranium
93 Np Neptuni Neptunium
94 Pu Plutoni Plutonium
95 Am Americi Americium
96 Cm Curi Curium
97 Bk Berkeli Berkelium
98 Cf Californi Californium
99 Es Einsteini Einsteinium
100 Fm Fermi Fermium
101 Md Mendelevi Mendelevium
102 No Nobeli Nobelium
103 Lr Lawrenci Lawrencium
104 Rf Rutherfordi Rutherfordium
105 Db Dubni Dubnium
106 Sg Seaborgi Seaborgium
107 Bh Bohri Bohrium
108 Hs Hassi Hassium
109 Mt Meitneri Meitnerium
110 Ds Darmstadti Darmstadtium
111 Rg Roentgeni Roentgenium
112 Cn Copernixi Copernicium
113 Nh Nihoni Nihonium
114 Fl Flerovi Flerovium
115 Mc Moscovi Moscovium
116 Lv Livermori Livermorium
117 Ts Tennessine Tennessine
118 Og Oganesson Oganesson

Cách đọc ký hiệu hóa học trong bảng tuần hoàn hóa học

Cách đọc một số kí hiệu hóa học trong bảng tuần hoàn hóa học
Cách đọc một số ký hiệu trong bảng tuần hoàn hóa học (Nguồn: Internet)

Dưới đây là hướng dẫn cách đọc ký hiệu hoá học trong bảng tuần hoàn. Dựa vào hướng dẫn này, các em có thể đọc và hiểu đúng được các thông tin của một nguyên tố hoá học.

Cách đọc ký hiệu hóa học và tên nguyên tố

Đọc theo thứ tự ký hiệu hoá học trước, nguyên tố hoá học sau.

Ví dụ: Na – Natri, He – Heli

Trong bảng tuần hoàn, thông thường tên nguyên tố sẽ nằm ngay dưới ký hiệu hoá học.

Cách đọc số hiệu nguyên tử

Số hiệu nguyên tử (ký hiệu Z) là số proton của hạt nhân nguyên tử đó. Con số này được dùng để xác định nguyên tố hóa học, vì tất cả các nguyên tố đều có số proton khác nhau.

Số hiệu nguyên tử có thể nằm ở bên trái hoặc ở trên ký hiệu nguyên tố. Số hiệu nguyên tử luôn là số nguyên.

Cách đọc trọng lượng nguyên tử trong bảng tuần hoàn hóa học

Vị trí của nguyên tử khối trong bảng tuần hoàn thường xuất hiện bên trái ký hiệu nguyên tố và có thể được thể hiện dưới dạng số thập phân.

Trong bảng tuần hoàn hóa học, các nguyên tố được xếp theo chiều tăng dần trọng lượng nguyên tử từ phía trên bên trái xuống phía dưới bên phải. Tuy nhiên, không phải thứ tự sắp xếp luôn tuân theo trình tự này.

Bài ca hóa trị dễ nhớ – hỗ trợ cho bảng hóa trị

Bài ca hóa trị số 1 cơ bản.

Bao gồm những chất phổ biến hay gặp:

Kali, Iot, Hiđro

Natri với Bạc, Clo một loài

Có hóa trị I bạn ơi

Nhớ ghi cho rõ kẻo rồi phân vân

Magie, Chì, Kẽm, Thủy ngân

Canxi, Đồng ấy cũng gần Bari

Cuối cùng thêm chú Oxi

Hóa trị II ấy có gì khó khăn

Bác Nhôm hóa trị III lần

Ghi sâu trí nhớ khi cần có ngay

Cacbon, Silic này đây

Là hóa trị IV không ngày nào quên

Sắt kia kể cũng quen tên

II, III lên xuống thật phiền lắm thay

Nitơ rắc rối nhất đời

I, II, III, IV khi thì là V

Lưu huỳnh lắm lúc chơi khăm

Lúc II, lúc VI khi nằm thứ IV

Photpho nói tới không dư

Nếu ai hỏi đến thì ừ rằng V

Bạn ơi cố gắng học chăm

Bài ca hóa trị suốt năm rất cần

 Bài ca hóa trị số 2 chi tiết.

Hidro (H) cùng với Liti (Li)

Natri (Na) cùng với Kali (K) chẳng rời

Ngoài ra còn Bạc (Ag) sáng ngời

Chỉ mang hoá trị I thôi chớ nhầm

Riêng Đồng (Cu) cùng với Thuỷ ngân (Hg)

Thường II ít I chớ phân vân gì

Đổi thay II, IV là Chì (Pb)

Điển hình hoá trị của Chì (Pb) là II

Bao giờ cùng hoá trị II

Là Oxi (O), Kẽm(Zn) chẳng sai chút gì

Ngoài ra còn có Canxi (Ca)

Magie (Mg) cùng với Bari (Ba) một nhà

Bo (B), Nhôm (Al) thì hóa trị III

Cacbon (C), Silic (Si), Thiếc (Sn) là IV thôi

Thế nhưng phải nói thêm lời

Hóa trị II vẫn là nơi đi về

Sắt (Fe) II toan tính bộn bề

Không bền nên dễ biến liền sắt III

Photpho (P) III ít gặp mà

Photpho (P) V chính người ta gặp nhiều

Nitơ (N) hoá trị bao nhiêu ?

I, II, III, IV phần nhiều tới V

Lưu huỳnh (S) lắm lúc chơi khăm

Khi II lúc IV, VI tăng tột cùng

Clo Iot lung tung

II III V VII thường thì I thôi

Mangan (Mn) rắc rối nhất đời

Đổi từ I đến VII thời mới yên

Hoá trị II cũng dùng nhiều

Hoá trị VII cũng được yêu hay cần

Bài ca hoá trị thuộc lòng

Viết thông công thức đề phòng lãng quên

Học hành cố gắng cần chuyên

Siêng ôn chăm luyện tất nhiên nhớ nhiều.

Trên đây là bảng ký hiệu hóa học đầy đủ và chi tiết nhất. Chúng tôi hi vọng nội dung trên sẽ hữu ích với các em học sinh.

4.9/5 - (8 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *