Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 3 Phổ Biến Nhất Trong Các Đề Thi

Toán là một trong những môn học căn bản và là nền tảng cho bé. Dưới đây là các dạng bài tập toán lớp 3 phổ biến nhất cho các phụ huynh và các thầy cô cũng như các bé tham khảo.

Các dạng bài tập toán lớp 3 phổ biến số 1: Các bài toán về nhiều hơn, ít hơn – so sánh hai số hơn kém nhau bao nhiêu đơn vị

Bài 1: Thùng thứ nhất có 36 lít dầu, ít hơn thùng thứ hai 8 lít dầu. Hỏi cả hai thùng chứa bao nhiêu lít dầu.
Bài 2: Có hai sợi dây, sợi dây thứ nhất dài 25m và dài hơn sợi dây thứ hai 7m. Hỏi hai sợi dài bao nhiêu mét?
Bài 3: Có ba xe chở hàng, xe thứ nhất chở 27 bao hàng, xe thứ hai chở nhiều hơn xe thứ nhất 5 bao hàng và chở nhiều hơn xe thứ ba 8 bao hàng. Hỏi ba xe chở bao nhiêu bao hàng?
Bài 4: Dũng có 18 viên bi, Dũng có ít hơn Hùng 5 viên nhưng có nhiều hơn Bình 7 viên,. Hỏi cả ba bạn có bao nhiêu viên bi?
Bài 5: Hồng có 18 viên phấn, Hồng có ít hơn Lan 4 viên phấn, Lan có ít hơn Đào 3 viên phấn. Hỏi ba bạn có bao nhiêu viên phấn?
Bài 6: Dũng có 15 quyển truyện tranh, Minh có 24 quyển truyện tranh. Hỏi Bằng có nhiều hơn Dũng bao nhiêu quyển truyện tranh?
Các dạng bài tập toán lớp 3 phổ biến số 2: CÁC BÀI TOÁN VỀ TÌM TÍCH CỦA HAI SỐ – CHIA THÀNH CÁC PHẦN BẰNG NHAU – CHIA THÀNH NHÓM – CHIA CÓ DƯ
Bài 1: Có 6 thùng dầu, trong đó có 4 thùng mỗi thùng chứa 36 lít dầu, số thùng còn lại mỗi thùng chứa 22 lít dầu. Hỏi 6 thùng chứa bao nhiêu lít dầu?
Bài 2: Có 5 thùng kẹo, mỗi thùng chứa 8 hộp kẹo, mỗi hộp kẹo có 32 viên kẹo. Hỏi có tất cả bao nhiêu viên kẹo?
Bài 3: Một bao đường nặng hơn một bao gạo 8kg. Hỏi 5 bao đường nặng hơn 4 bao gạo bao nhiêu kg, biết một bao đường nặng 42kg.
Bài 4: Có 336 lít dầu chứa đều trong 8 thùng và 330 lít nước mắm chứa đều trong 6 thùng. Hỏi thùng dầu và thùng nước mắm thùng nào chứa nhiều hơn và nhiều hơn bao nhiêu lít?
Bài 5: Hai tổ công nhân tham gia sản xuất, tổ một có 17 người, tổ hai có 12 người, tổ một làm ít hơn tổ hai 145 sản phẩm. Hỏi mỗi người làm được bao nhiêu sản phẩm. (Biết mỗi người công nhân làm ra số sản phẩm bằng nhau).
Bài 6: Miếng đất thứ nhất có 6 hàng dừa, mỗi hàng dừa có 32 cây, miếng đất thứ hai có 4 hàng dừa, mỗi hàng dừa có 49 cây. Hỏi miếng đất thứ hai nhiều hơn miếng đất thứ nhất bao nhiêu cây dừa?

Các dạng bài tập toán lớp 3 phổ biến số 3: CÁC BÀI TOÁN VỀ QUAN HỆ GIỮA THÀNH PHẦN VÀ KẾT QUẢ PHÉP TÍNH

Bài 1: Lan có nhiều hơn Hồng 6 quyển sách. Tổng số sách của Lan và Hồng hơn số sách của Hồng 10 quyển. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu quyển sách?
Bài 2: Hai tổ công nhân có tổng cộng 45 người, biết tổ một có số công nhân nhiều hơn tổ hai và số công nhân tổ một nhiều hơn hiệu số công nhân hai tổ 20 người. Hỏi mỗi tổ công nhân có bao nhiêu người?
Bài 3: Có ba hộp bi, tổng số bi của hộp thứ nhất và hộp thứ hai bà 33 viên bị, tổng số bị hộp thứ hai và hộp thứ ba là 28 viên bi, tổng số bi hộp thứ ba và hộp thứ nhất là 31 viên bi. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu viên bi?
5/5 - (5 votes)

Check Also

Bảng Nhân 6 Lớp 3 - Kiến Thức Lý Thuyết Và Bài Tập Có Lời Giải

Bảng Nhân 6 Lớp 3 – Kiến Thức Lý Thuyết Và Bài Tập Có Lời Giải

Bảng nhân 6 lớp 3 là một nội dung kiến thức toán quan trọng trong …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *