Nguồn: Báo giáo dục thời đại (Cô Phạm Thị Giang – Trường tiểu học Hoàng Lê – Hưng Yên)

Xem thêm các video giáo dục bé trên kênh Youtube của chúng tôi