Giáo dục sớm

12 Phần Mềm Lập Trình Game Cho Trẻ Em Hay Nhất

Kodable

Cuộc cách mạng 4.0 là đòn bẩy đưa khoa học công nghệ trở thành lĩnh vực quan trọng hàng đầu, chi phối cuộc sống hiện đại. Theo đó, lập trình cũng dần trở thành môn học được phụ huynh ưa chuộng cho con em mình. Tuy nhiên, ngôn ngữ lập trình lại khá …

Xem thêm