Câu Hỏi Hệ Tuần Hoàn Kép Chỉ Có Ở Động Vật Nào? Đáp Án Chi Tiết

Nếu bạn đang gặp khó khăn với câu hỏi hệ tuần hoàn kép chỉ có ở động vật nào hãy tham khảo ngay câu trả lời chi tiết giới đây của chúng tôi.

Câu hỏi hệ tuần hoàn kép chỉ có ở động vật nào?

  • Đáp án A: Chỉ có ở cá, lưỡng cư và bò sát.
  • Đáp án B: Chỉ có ở lưỡng cư, bò sát, chim và thú.
  • Đáp án C: Chỉ có ở mục ống, bạch tuột, giun đốt và chân đầu.
  • Đáp án D: Chỉ có ở mục ống, bạch tuột, giun đốt và chân đầu và cá.
Trả lời: Hệ tuần hoàn kép chỉ có ở lưỡng cư, bò sát, chim và thú (Đáp án B)

Bài giải chi tiết – Nội dung các dạng tuần hoàn ở động vật

Động vật đa bào có cơ thể nhỏ dẹp và động vật đơn bào không có hệ tuần hoàn và các chất được trao đổi qua bề mặt cơ thể.

Động vật đa bào kích thước cơ thể lớn, do trao đổi chất qua bề mặt cơ thể không đáp ứng được nhu cầu của cơ thể → có hệ tuần hoàn.

Hệ tuần hoàn kín và hệ tuần hoàn hở

Hệ tuần hoàn hở
Hệ tuần hoàn hở
Hệ tuần hoàn kín
Hệ tuần hoàn kín
So sánh hệ tuần hoàn kín và hệ tuần hoàn hở
So sánh hệ tuần hoàn kín và hệ tuần hoàn hở

Hệ tuần hoàn đơn và hệ tuần hoàn kép

Hệ tuần hoàn đơn và hệ tuần hoàn kép
Hệ tuần hoàn đơn và hệ tuần hoàn kép
Hệ tuần hoàn đơn và hệ tuần hoàn kép
Hệ tuần hoàn đơn và hệ tuần hoàn kép

Chiều hướng tiến hoá của hệ tuần hoàn

Ban đầu, các sinh vật chưa có hệ tuần hoàn, trong quá trình tiến hóa, hệ tuần hoàn mới xuất hiện.

+ Từ có hệ tuần hoàn → hệ tuần hoàn ngày càng hoàn thiện.

+ Từ hệ tuần hoàn hở → hệ tuần hoàn kín.

+ Từ tuần hoàn đơn (tim 2 ngăn với một vòng tuần hoàn – cá) → tuần hoàn kép (từ tim ba ngăn, máu pha nhiều – lưỡng cư → tim ba ngăn với vách ngăn trong tâm thất, máu ít pha trộn hơn – bò sát → tim bốn ngăn máu không pha trộn – chim, thú).

Nếu bạn có thắc mắc gì có thể để lại bình luận
5/5 - (2 votes)

Check Also

Mẹ Sau Sinh Ăn Thanh Long Được Không? Tìm Hiểu Ngay

Mẹ Sau Sinh Ăn Thanh Long Được Không? Tìm Hiểu Ngay

Thanh long được biết đến là một loại trái cây thanh mát mẹ có thể …

Leave a Reply