Chia Cho Số Có Ba Chữ Số Toán Lớp 4 – Lý Thuyết và Bài Tập

Dưới đây là nội dung toán lớp 4 chia cho số có ba chữ số nội dung chi tiết về lý thuyết và bài tập chia cho số có 3 chữ số lớp 4 trong sách giáo khoa.

Lý thuyết chia cho số có ba chữ số lớp 4

a) 1944 : 162 = ?

Chia theo thứ tự từ trái sang phải:

Những Món Đồ Cực Kỳ Cần Thiết Cho Mẹ và Bé Yêu Đang MIỄN PHÍ Vận Chuyển và Giảm Tới 50%

Khăn Che Bé Bú Đa Năng

Mua Ngay

Yếm Ăn Dặm Chống Thấm

Mua Ngay

Đai Đi Xe Máy Cho Bé

Mua Ngay

Dép Tập Đi Chống Ngã

Mua Ngay

•  194 chia 162 được 1, viết 1 ;

1 nhân 2 bằng 2 ; 4 trừ 2 bằng 2, viết 2 ;

1 nhân 6 bằng 6 ; 9 trừ 6 bằng 3, viết 3 ;

1 nhân 1 bằng 1 ; 1 trừ 1 bằng 0, viết 0.

  Hạ 4, được 324 ; 324 chia 162 được 2, viết 2 ;

2 nhân 2 bằng 4 ; 4 trừ 4 bằng 2, viết 0 ;

2 nhân 6 bằng 12 ; 12 trừ 12 bằng 0, viết 0 nhớ 1 ;

2 nhân 1 bằng 2, thêm 1 bằng 3 ; 3 trừ 3 bằng 0, viết 0.

b)       

Chia theo thứ tự từ trái sang phải: 

  846 chia 241 được 3, viết 3 ;

3 nhân 1 bằng 3 ; 6 trừ 3 bằng 3, viết 3 ;

3 nhân 4 bằng 12 ; 14 trừ 12 bằng 2, viết 2 nhớ 1 ;

3 nhân 2 bằng 6, thêm 1 bằng 7 ; 8 trừ 7 bằng 1, viết 1.

•  Hạ 9, được 1239 ; 1239 chia 241 được 5, viết 5 ;

5 nhân 1 bằng 5 ; 9 trừ 5 bằng 4, viết 0 ;

5 nhân 4 bằng 20 ; 23 trừ 20 bằng 3, viết 3 nhớ 2 ;

5 nhân 2 bằng 10, thêm 2 bằng 12 ; 12 trừ 12 bằng 0, viết 0.

8469:241=35 (dư ).

 

Bài tập chia cho số có 3 chữ số lớp 4

Dưới đây là những bài tập trong sách giáo khoa

Bài 1 chia cho số có ba chữ số (trang 86 SGK Toán 4)

Đặt tính rồi tính

a) 2120 : 424

1935 : 354

b) 6420 : 321

4957 : 165

Lời giải:

a.

Có thể ước lượng thương trong phép chia đầu như sau:

– Che đi hai chữ số 20 ở số bị chia và 24 ở số chia để còn lại 21 : 4 được 5

– Thử lại: 5 x 424 = 2120 (đúng)

• Với phép chia thứ hai, có thể che 35 và 54 để còn lại 19 : 3 được 6

– Thử lại: 6 x 354 = 2124 > 1935 nên giá trị lớn quá. Ta giảm xuống còn 5

– Thử lần nữa: 5 x 354 = 1770

1935 – 1770 = 165 < 354 (đúng)

Đặt tính rồi tính 2120 : 424 | Để học tốt Toán 4

Bài 2 (trang 86 SGK Toán 4)

Tính giá trị của biểu thức:

a) 1995 x 253 + 8910 : 495

b) 8700 : 25 : 4

Lời giải:

a) 1995 x 253 + 8910 : 495 = 504735 + 18 = 504753

b) 8700 : 25 : 4 = 8700 : (25 x 4) = 8700 : 100 = 87

Bài 3 (trang 86 SGK Toán 4)

Có hai cửa hàng, mỗi cửa hàng đều nhận về 7128m vải. Trung bình mỗi ngày của hàng thứ nhất bán được 264m vải, cửa hàng thứ hai bán được 297m vải. Hỏi cửa hàng nào bán hết số vải đó sớm hơn và sớm hơn mấy ngày ?

Lời giải:

Cửa hàng thứ nhất bán hết trong số ngày là :

7128 : 264 = 27 (ngày)

Cửa hàng thứ hai bán hết trong số ngày là :

7128 : 297 = 24 (ngày)

Vậy cửa hàng thứ 2 bán hết sớm hơn và sớm hơn số ngày là :

27 – 24 = 3 ( ngày )

Đáp số : 3 ngày

2.6/5 - (17 votes)

Check Also

Nhân Một Số Với Một Hiệu Toán Lớp 4 - Lý Thuyết và Bài Tập Có Lời Giải

Nhân Một Số Với Một Hiệu Toán Lớp 4 – Lý Thuyết và Bài Tập Có Lời Giải

Toán lớp 4 nhân một số với một hiệu là một trong những nội dung …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *