Công Thức Tính Chu Vi Hình Chữ Nhật Và Bài Tập Áp Dụng

Hình chữ nhật là một trong những hình phổ biến nhất trong thực tế khi tính diện tích, thường gặp nhất chính là bạn tính diện tích đất đai, nhà cửa, các đồ vật… Vậy công thức tính chu vi hình chữ nhật, diện tích hình chữ nhật như thế nào? Cùng tham khảo bài viết này nhé.

Hình chữ nhật là gì? 

Khái niệm hình chữ nhật

– Hình chữ nhật là một hình tứ giác có cả 4 góc đều là góc vuông và có 2 cặp cạnh song song nhau, hình chữ nhật là 1 hình tứ giác đặc biệt

– hình chữ nhật cũng là một hình bình hành và là một hình thang cân. Vì thế, hình chữ nhật có tất cả các tính chất của 2 hình trên

Những Món Đồ Cực Kỳ Cần Thiết Cho Mẹ và Bé Yêu Đang MIỄN PHÍ Vận Chuyển và Giảm Tới 50%

Khăn Che Bé Bú Đa Năng

Mua Ngay

Yếm Ăn Dặm Chống Thấm

Mua Ngay

Đai Đi Xe Máy Cho Bé

Mua Ngay

Dép Tập Đi Chống Ngã

Mua Ngay

– Trong hình chữ nhật thì 2 đường chéo có độ dài bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

– Hai đường chéo cắt nhau và chia hình bình hành thành 4 tam giác cân

Dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật:

Hình chữ nhật là hình học các em sẽ được học khá nhiều và có rất nhiều ứng dụng trong thực tế. Hình chữ nhật có 4 dấu hiệu nhận biết như sau :

– Là một hình bình hành có 1 góc vuông

– Là hình bình hành có 2 đường chéo dài bằng nhau

– Là hình thang cân có ít nhất 1 góc vuông

– Là một tứ giác có 3 góc vuông

Công thức tính chu vi hình chữ nhật

Công thức chung khi tính chu vi của các hình đa giác chính là tìm tổng của tất cả các cạnh tạo nên đa giác đó. Chính vì vậy Chu vi hình chữ nhật thực chất cũng là tổng độ dài của các cạnh tạo nên hình đó. Hình chữ nhật có đặc điểm là có 2 cạnh bằng nhau, nên ta có  thể lấy tổng của chiều dài và chiều rộng rồi nhân 2.

Chu vi của hình chữ nhật bằng tổng giá trị chiều và chiều rộng nhân với 2 ( hoặc : chu vi của hình chữ nhật bằng hai lần giá trị của tổng chiều dài và chiều rộng của hình )

Công thức tính chu vi :

Chu vi hình chữ nhật sẽ bằng hai lần của chiều dài và chiều rộng cộng lại:

Công thức tính chu vi hình chữ nhật như sau : P = 2 x ( a + b )

Công thức tính chu vi hình chữ nhật
Công thức tính chu vi hình chữ nhật

Trong đó:

 • P là chu vi hình chữ nhật
 • a là chiều dài hình chữ nhật
 • b là chiều rộng hình chữ nhật

Cách tính chiều dài, chiều rộng khi biết chu vi của hình chữ nhật

Dể tính được chu vi hình chữ nhật thì biết chu vi thôi thì không thể tìm hai cạnh được, mà ta phải biết thêm độ dài của một trong hai cạnh thì mới tìm được độ dài của cạnh còn lại.

Tính chiều rộng của hình chữ nhật

Khi muốn tính chiều rộng của hình chữ nhật thì chúng ta phải biết được chu vi và chiều dài của hình chữ nhật đó.

Muốn tính chiều rộng của hình chữ nhật chúng ta lấy chu vi hình chữ nhật chia 2 rồi trừ cho chiều dài.

Công thức:

b=(P÷2)ab=(P÷2)−a

Trong đó:

 • b là chiều rộng của hình chữ nhật
 • P là chu vi của hình chữ nhật
 • a là chiều dài của hình chữ nhật

Tính chiều dài của hình chữ nhật

Tương tự như cách tính chiều rộng của hình chữ nhật, muốn tính được chiều dài của hình chữ nhật chúng ta cần biết chu vi và chiều rộng của hình chữ nhật đó.

Chúng ta kết luận sau: Muốn tính được chiều dài của hình chữ nhật chúng ta lấy chu vi chia cho hai rồi trừ cho chiều rộng của hình chữ nhật đó.

Công thức:

a=(P÷2)ba=(P÷2)−b

 

Công thức tính diện tích hình chữ nhật.
Công thức tính diện tích hình chữ nhật.

Công thức tính diện tích hình chữ nhật được ứng dụng rất nhiều vào thực tế như tính diện tích các đồ vật, nhà cửa, đất đai…

Diện tích hình chữ nhật được tính bằng chiều rộng nhân với chiều dài của hình:

Công thức tính diện tích hình chữ nhật

Công thức tính như sau: S = a x b

Trong đó :

 • S là diện tích hình chữ nhật
 • a chiều rộng của hình chữ nhật
 • b chiều dài của hình chữ nhật

Đây là kiến thức cơ bản trong hình học và cụ thể là cách tính chu vi hình chữ nhật mà các bạn cần phải nắm thật kỹ.

Bài tập tính chu vi hình chữ nhật 

Bài 1: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 24 cm, chiều rộng bằng ¼ chiều dài. Tính chu vi và diện tích mảnh vườn đó.

Bài 2: Tính chu vi một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 155m, chiều rộng ngắn hơn chiều dài 63m.

Bài 3: Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật biết chiều rộng bằng 15cm và nửa chu vi bằng 40cm?

Lời giải:

Chu vi của hình chữ nhật là:  40 x 2 = 80 (cm)

Chiều dài của hình chữ nhật là: 40 – 15 = 25 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật là: 15 x 25 = 375 (cm2)

Đáp số: 80cm và 375cm2

Bài 4: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 264 m, chiều dài 78 m. Tính chiều rộng mảnh vườn đó.

Bài 5: Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 8 cm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính chu vi hình vuông đó.

Bài tập tính diện tích hình chữ nhật (có đáp án)

Bài 1: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 28cm, chiều rộng bằng 1/4 chiều dài. Hãy tính diện tích mảnh vườn.

Giải: Để tính diện tích mảnh vườn, trước tiên cần tính được chiều rộng của mảnh vườn:

 • Chiều rộng bằng 1/4 chiều dài, suy ra chiều rộng bằng = 28:4= 7 (cm).
 • Diện tích mảnh vườn = 28×7 = 196 (cm2).

Bài 2: Một hình chữ nhật có chiều dài 20 cm và diện tích bằng 100cm2. Hãy tính chiều rộng của hình chữ nhật.

Chiều rộng của hình chữ nhật sẽ được tính bằng diện tích chia cho chiều dài = 100:20 = 5 (cm).

Bài 3: Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật ABCD có kích thước như trong hình vẽ.

Bài 4: Một hình vuông có chu vi bằng 32 cm. Tính diện tích hình vuông đó.

Bài 5: Một viên gạch men hình vuông có cạnh bằng 8 cm. Tính chu vi và diện tích viên gạch men đó.

Xem thêm: 3 Công Thức Tính Diện Tích Hình Thoi Quan Trọng Nhất

5/5 - (7 votes)

Check Also

Bảng Nhân Chia Lớp 3 (Bảng Cửu Chương Lớp 3) Chi Tiết và Hướng Dẫn

Bảng Nhân Chia Lớp 3 (Bảng Cửu Chương Lớp 3) Chi Tiết và Hướng Dẫn Cách Học

Ở lớp 2, các em đã học thuộc bảng cửu chương nhân, chia từ 1 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *