Lý Thuyết Giới Hạn Của Dãy Số và Bài Tập Có Lời Giải

Giới hạn của dãy số là một điểm lý thuyết phổ biến thường có trong đề thi THPT Quốc Gia. Vì vậy việc nắm rõ khái niệm cũng như cách giải bài tập sẽ giúp ích hơn cho các em trong lúc thi. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu kỹ hơn trong bài viết sau đây! 

Lý thuyết giới hạn của dãy số

Dãy số có giới hạn 0

Định nghĩa 1:

Dãy số (u) có giới hạn bằng 0 khi n dần tới dương vô cực, nếu giá trị tuyệt đối của n có thể nhỏ hơn một số dương nhỏ tùy ý, mọi số hạng của dãy số và kể từ số hạng bất kỳ nào đó trở đi.

Định nghĩa 2:

Dãy số  (vn) có giới hạn là a (hay vn dần tới a) khi n → +∞ nếu:

Những Món Đồ Cực Kỳ Cần Thiết Cho Mẹ và Bé Yêu Đang MIỄN PHÍ Vận Chuyển và Giảm Tới 50%

Khăn Che Bé Bú Đa Năng

Mua Ngay

Yếm Ăn Dặm Chống Thấm

Mua Ngay

Đai Đi Xe Máy Cho Bé

Mua Ngay

Dép Tập Đi Chống Ngã

Mua Ngay

Tính chất:

Dãy số có giới hạn vô cực

Dãy số có giới hạn +∞

Dãy số có giới hạn (u) nếu với mọi số dương bất kỳ, mọi số hạng của dãy số, kể từ một số hạng nào đó trở đi đều sẽ lớn hơn số dương đó.

Ký hiệu: lim un = + ∞.

Dãy số có giới hạn – ∞

  Tích Phân Từng Phần Là Gì? Công Thức Và Cách Giải Các Dạng Bài Tập

Dãy số có giới hạn (u) nếu với mọi số âm bất kỳ cho trước, mọi số hạng của dãy số, kể từ một số hạn nào đó trở đi đều sẽ nhỏ hơn số âm đó.

Ký hiệu: lim un = – ∞.

Các quy tắc tìm giới hạn vô cực 

  • Quy tắc nhân
  • Quy tắc chia

Dãy số có giới hạn hữu hạn

Định nghĩa:

  •  khi và chỉ khi có thể nhỏ hơn một số dương nhỏ tùy ý, kể từ số hạng nào đó trở đi.

Các định lý: 

  1. Nếu lim un = a và lim vn = b, thì:
  • lim (un + vn) = a + b.
  • lim (un – vn) = a – b.
  • lim (un.vn) = ab.
  1. Nếu un ≥ 0 với mọi n và lim un = a thì a > 0 và 

Tổng của cấp số nhân lùi vô hạn

Cho cấp số nhân lùi vô hạn (un) có công bội q thỏa mãn |q| < 1. Ta có công thức tính tổng S của cấp số nhân lùi vô hạn như sau:

Giải bài tập giới hạn của dãy số SGK

Bài 2: (Trang 112 SGK Đại số 11) Biết dãy số (un) thỏa mãn với mọi n. Hãy chứng minh rằng: lim un = 1.

Bài giải:

Đặt vn = un – 1.

Lấy số dương d > 0 bé tùy ý

⇒ Luôn tồn tại Giải bài 2 trang 121 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11 thỏa mãn Giải bài 2 trang 121 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

⇒ Giải bài 2 trang 121 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11 với mọi n ≥ n.

⇒ Vậy theo định nghĩa, ta có:

Giải bài 2 trang 121 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 3: (Trang 121 SGK Đại số 11) Tìm các giới hạn:

Bài giải: 

Bài 5: (Trang 122 SGK Đại số 11) Tính tổng

Bài giải: 

Bài 6: (Trang 122): Cho a = 1,020202…(chu kì là 02) là số thập phân tuần hoàn. Các em hãy viết a dưới dạng một phân số:

  Quy Tắc Đếm – Lý Thuyết Toán 11 Và Bài Tập Vận Dụng

Lời giải:

Bài 7 (Trang 122) Tính các giới hạn sau:

Giải bài 7 trang 122 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài giải:

Giải bài 7 trang 122 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11
Giải bài 7 trang 122 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11
Giải bài 7 trang 122 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11
Giải bài 7 trang 122 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 8: (Trang 122): Cho hai dãy số (un) và (vn). Biết lim un = 3, lim vn = + ∞. Tính các giới hạn:

Giải bài 8 trang 122 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài giải:

Giải bài 8 trang 122 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11
Giải bài 8 trang 122 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

 

Các dạng bài tập về giới hạn dãy số có lời giải

Dạng 1: Tìm giới hạn của dãy số

Phương pháp giải: Dùng định nghĩa, tính chất và các định lý về giới hạn của dãy số

Dạng 3: Chứng minh lim un tồn tại

Phương pháp giải: Sử dụng định lý

  • Dãy số (u) tăng và bị chặn trên thì có giới hạn
  • Dãy số (v) giảm và bị chặn dưới thì có giới hạn

Dạng 4: Tính tổng của cấp số nhân lùi vô hạn

Dạng 5: Tìm giới hạn vô cực

Phương pháp giải: Sử dụng quy tắc tìm giới hạn vô cực

Trên đây là những chia sẻ về giới hạn của dãy số kèm những dạng bài tập, ví dụ có lời giải cho từng trường hơp. Hi vọng qua những chia sẻ này, bạn sẽ dễ dàng giải được các bài tập về giới hạn dãy số.

5/5 - (3 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *