Giới Thiệu Nhân Nhẩm Số Có Hai Chữ Số Với 11 Lớp 4

Toán lớp 4 bài Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11. Nội dung chi tiết về lý thuyết cũng như bài tập sách giáo khoa có lời giải.

Lý thuyết giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

a) 

Đặt tính và tính:

Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

Hai tích riêng đều bằng 27. Khi cộng hai tích riêng, ta chỉ cần cộng hai chữ số của số 27

(2 + 7 = 9) rồi viết 9 vào giữa hai chữ số của 27

Từ đó ta có cách nhẩm:

 2 cộng 7 bằng 9 ; 

 Viết 9 vào giữa hai chữ số của 27, được 297.

b)  

Đặt tính và tính:

Ta có cách nhẩm:

 4 cộng 8 bằng 12 ;

 Viết 2 vào giữa hai chữ số của 48, được 428 ; 

 Thêm 1 vào 4 của 428, được 528. 

Bài Tập giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 sách giáo khoa 

Bài 1 (trang 71 SGK Toán 4):

Tính nhẩm:

a) 34 x 11;

b) 11 x 95;

Những Món Đồ Cực Kỳ Cần Thiết Cho Mẹ và Bé Yêu Đang MIỄN PHÍ Vận Chuyển và Giảm Tới 50%

Khăn Che Bé Bú Đa Năng

Mua Ngay

Yếm Ăn Dặm Chống Thấm

Mua Ngay

Đai Đi Xe Máy Cho Bé

Mua Ngay

Dép Tập Đi Chống Ngã

Mua Ngay

c) 82 x 11

Lời giải:

a) 34 x 11 = ?

Nhẩm: 3 cộng 4 bằng 7

Viết 7 vào giữa hai chữ số của 34, được 374

Vậy 34 x 11 = 374

b) 11 x 95 = ?

Nhẩm 9 + 5 bằng 14

Viết 4 vào giữa hai chữ số của số 95 được 945

Thêm 1 vào 9 của 945, được 1045

Vậy 11 x 95 = 1045

c) 82 x 11 = ?

Nhẩm: 8 cộng 2 bằng 10

Viết 0 vào giữa hai chữ số của số 82, được 802

Thêm 1 vào 8 của số 802 ta được 902

Vậy 82 x 11 = 902

Bài 2 (trang 71 SGK Toán 4):

Tìm x:

a) x : 11 = 25;

b) x : 11 = 78

Lời giải:

a) x : 11 = 25

x = 25 x 11

x = 275

b) x : 11 = 78

x = 78 x 11

x = 858

Bài 3 (trang 71 SGK Toán 4)

Khối lớp Bốn xếp thành 17 hàng, mỗi hàng có 11 học sinh. Khối lớp Năm xếp thành 15 hàng , mỗi hàng cũng có 11 học sinh. Hỏi cả hai khối có tất cả bao nhiêu học sinh?

Lời giải:

Số học sinh của khối lớp Bốn là:

11 x 17 = 187 (học sinh)

Số học sinh của khối lớp Năm là:

11 x 15 = 165 (học sinh)

Số học sinh của hai khối lớp là:

187 + 165 = 352 (học sinh)

Đáp số: 352 học sinh

Bài 4 (trang 71 SGK Toán 4)

Phòng họp A có 12 dãy ghế, mỗi dãy ghế có 11 người ngồi. Phòng họp B có 14 dãy ghế, mỗi dãy ghế có 9 người ngồi. Trong các câu dưới đây, câu nào đúng, câu nào sai?

a) Phòng họp A có nhiều phòng họp B 9 người.

b) Phòng họp A có nhiều hơn phòng họp B 6 người.

c) Phòng họp A có ít phòng họp B 6 người.

d) Hai phòng họp có số người như nhau.

Lời giải:

Có thể suy nghĩ:

– Phòng họp A có: 11 x 12 = 132 (người)

– Phòng họp B có: 9 x 14 = 126 (người)

– Phòng họp A có nhiều hơn phòng họp B: 132 – 126 = 6 (người)

Vậy câu b) đúng; câu a), c), d) sai

 

Rate this post

Check Also

Nhân Một Số Với Một Hiệu Toán Lớp 4 - Lý Thuyết và Bài Tập Có Lời Giải

Nhân Một Số Với Một Hiệu Toán Lớp 4 – Lý Thuyết và Bài Tập Có Lời Giải

Toán lớp 4 nhân một số với một hiệu là một trong những nội dung …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *