Hate to V hay Ving – Cách Dùng Nào Mới Đúng và Ví Dụ Tham Khảo

Động từ hate bởi V-ing hoặc to-V. Có sự khác biệt nhỏ giữa 2 cách kết hợp này và bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn làm rõ sự khác biệt đó. Vậy cùng chúng tôi tìm hiểu Hate to V hay Ving nha.

Hate to V hay Ving?

Chúng tôi khẳng định Hate to V hay Ving đều đúng về mặt ngữ pháp chỉ khác nhau về ý nghĩa.

Hate to V hay Ving - Cách Dùng Nào Mới Đúng và Ví Dụ Tham Khảo
Hate to V hay Ving – Cách Dùng Nào Mới Đúng và Ví Dụ Tham Khảo

Hate + V-ing có ý nghĩa gì?

Hate (ghét) + V-ing nhấn mạnh trải nghiệm chung. Ta thường dùng cấu trúc này để diễn tả tình huống/ hành động cụ thể.

Ví dụ:

I hate looking after the kids. Because they are so noisy.

Tôi ghét trông lũ trẻ con. Bởi vì chúng rất ồn ào.

 • hate looking after elderly relatives!
 • love going to the cinema.
 • like stretching before I go jogging.

Hate + to V

Ý nghĩa

Hate (ghét) + to-V nhấn mạnh nhiều hơn tới kết quả của hành động hoặc sự việc, thường liên quan tới sở thích, thói quen…

Ví dụ:

I hate to sleep all Sunday. Because it make me tired.

Tôi ghét việc ngủ cả ngày Chủ nhật. Bởi vì nó khiến tôi cảm thấy mệt mỏi.

Ví dụ khác:

 • love to dance at the jazz club.
 • hate to tell you, but Uncle Jim is coming this weekend.
 • I like to go to the cinema tonight 

Lưu ý

 • Trong tiếng Anh – Mỹ, Hate/Love/Like + to-V phổ biến hơn nhiều so với V-ing.
 • Would + hate, like, love luôn với to-V chứ không phải V-ing

Ví dụ:

 • We would love to hear you sing. Not: We would love hearing you sing.
 • They’d hate to cause a problem. Not: They’d hate causing a problem.
 • I’d like to eat something. Not: I’d like eating something.

Cấu trúc và ý nghĩa tương tự với love và Like

 • Love/Like (ghét/yêu/thích) + V-ing nhấn mạnh trải nghiệm chung. Ta thường dùng cấu trúc này để diễn tả tình huống/hành động cụ thể hoặc để gợi ý sự tận hưởng (hoặc kém tận hưởng)
 • Love/Like (ghét/yêu/thích) + to-V nhấn mạnh nhiều hơn tới kết quả của hành động hoặc sự việc, thường liên quan tới sở thích, thói quen… 

4.3/5 - (6 votes)

Check Also

Dạy Tiếng Anh Cho Bé 5 Tuổi - 5 Phương Pháp Siêu Hiệu Quả

Dạy Tiếng Anh Cho Bé 5 Tuổi – 5 Phương Pháp Siêu Hiệu Quả

Để có thể dạy & học hiệu quả cho bé 5 tuổi, rất nhiều phương …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *