Bài Lời Khuyên Của Bố – Nội Dung và Đề Bài Tham Khảo

Bài lời khuyên của Bố nằm trong chương trình tập đọc cho bé. Đây là một bài đọc cực kỳ ý nghĩa cho trẻ. Dưới đây là nội dung và các đề bài về bài đọc này.

Lời khuyên của bố

Con yêu quý của bố

Học quả là khó khăn gian khổ. Bố muốn con đến trường với lòng hăng say và niềm phấn khởi. Con hãy nghĩ đến những người thợ, tối tối đến trường sau một ngày lao động vất vả. Cả đến những người lính vừa ở thao trường về là ngồi ngay vào bàn đọc đọc, viết viết. Con hãy nghĩ đến các em nhỏ bị câm hoặc điếc mà vẫn thích đi học …

Bài Lời Khuyên Của Bố - Nội Dung và Đề Bài Tham Khảo
Bài Lời Khuyên Của Bố – Nội Dung và Đề Bài Tham Khảo

Con hãy tưởng tượng mà xem, nếu phong trào học tập ấy bị ngừng lại thì nhân loại sẽ chìm đắm trong cảnh ngu dốt, trong sự dã man.

Hãy can đảm lên, hỡi người chiến sĩ của đạo quân vĩ đại kia! Sách vở của con là vũ khí, lớp học của con là chiến trường! Hãy coi sự ngu dốt là thù địch. Bố tin rằng con luôn luôn cố gắng và sẽ không bao giờ là người lính hèn nhát trên mặt trận đầy gian khổ ấy.

(Theo A-mi-xi)

Đề bài về Lời Khuyên Của Bố – Đề 1

Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng:

1. Người bố khuyên con nghĩ đến tấm gương học tập của những ai?

a- Người thợ, người lính ở thao trường, em nhỏ bị câm hoặc điếc

b- Người thợ, người lính ở chiến trường, em nhỏ bị câm hoặc điếc

c- Người thợ, người nông dân trên đồng, em nhỏ bị câm hoặc điếc

2. Người bố đã sử dụng những hình ảnh so sánh nào để nói về việc học tập?

a- Sách vở là chiến trường, lớp học là vũ khí, sự ngu dốt là thù địch

b- Sách vở là vũ khí, lớp học là thao trường, sự ngu dốt là thù địch

c- Sách vở là vũ khí, lớp học là chiến trường, sự ngu dốt là thù địch

3. Người bố mong con mình là người “chiến sĩ” có những phẩm chất gì?

a- Can đảm, luôn luôn cố gắng, hăng say và phấn khởi

b- Can đảm, luôn luôn cố gắng, không bao giờ hèn nhát

c- Can đảm, luôn thích đi học, không bao giờ hèn nhát

4. Theo em, vì sao người bố muốn con đến trường với lòng hăng say và niềm phấn khởi?

a- Vì bố muốn con tự giác, say mê học tập và tinh thần phấn khởi, vui tươi

b- Vì bố muốn con tự giác, say mê học tập và tìm thấy niềm vui trong lao động

c- Vì bố muốn con tự giác, hăng say học tập và phấn khởi với nhiều điểm cao

Đáp án

1. Người bố khuyên con nghĩ đến tấm gương học tập của những người thợ, người lính ở thao trường, em nhỏ bị câm hoặc điếc.

Chọn đáp án: a

2. Để nói về việc học tập, người bố đã sử dụng những hình ảnh so sánh: Sách vở là vũ khí, lớp học là chiến trường, sự ngu dốt là thù địch.

Chọn đáp án: c

3. Người bố mong con mình là người “chiến sĩ” có phẩm chất: Cam đảm, luôn luôn cố gắng, không bao giờ hèn nhát.

Chọn đáp án: b

4. Người bố muốn con đến trường với lòng hăng say và niềm phấn khởi vì bố muốn con tự giác, say mê học tập và tinh thần phấn khởi, vui tươi.

Chọn đáp án: a

Đề bài về Lời Khuyên Của Bố – Đề 2

Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất:

Câu 1. Người bố muốn con đến trường như thế nào?

A. Con đến trường với lòng hăng say và niềm phấn khởi.

B. Con đến trường theo những người thợ.

C. Con đến trường theo các em nhỏ bị câm hoặc điếc mà vẫn thích đi học.

Câu 2: Nếu phong trào học tập bị ngừng lại thì:

A. Nhân loại vẫn tiến bộ văn minh.

B. Nhân loại không có gì thay đổi.

C. Nhân loại sẽ chìm đắm trong cảnh ngu dốt, trong sự dã man.

Câu 3. Người bố viết thư cho con để khuyên con điều gì?

A. Hãy khắc phục khó khăn, chăm chỉ học hành.

B. Trong lúc gặp nhiều khó khăn không cần học tập.

C. Học tập khó khăn quá thì nghỉ học.

Câu 4. Hãy ghi lại các từ đơn, từ ghép trong câu: Sách vở của con là vũ khí.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 5. Gạch chân dưới các danh từ trong câu “Bố tin rằng con luôn cố gắng và sẽ không bao giờ là người lính hèn nhát trên mặt trận gian khổ ấy”.

Câu 6: Đặt một câu có từ “chiến sĩ”.

Đáp án

Câu 1.

B. Con đến trường với lòng hăng say và niềm phấn khởi.

Câu 2: Nếu phong trào học tập bị ngừng lại thì:

C. Nhân loại sẽ chìm đắm trong cảnh ngu dốt, trong sự dã man.

Câu 3.

A. Hãy khắc phục khó khăn, chăm chỉ học hành.

Câu 4. (1điểm) Sách vở/ của/ con/ là /vũ khí.

Từ ghép: sách vở, vũ khí. 0,5 điểm

Từ đơn: của, con, là. 0,5 điểm

Câu 5. (1,5 điểm) Gạch chân dưới các danh từ trong câu “Bố tin rằng con luôn cố gắng và sẽ không bao giờ là người lính hèn nhát trên mặt trận gian khổ ấy”.

Đọc hiểu Lời khuyên của bố – Đề số 3

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Bố gọi con là người chiến sĩ vì

A. Con đang chiến đấu.

B. Việc học của con rất khó khăn, gian khổ.

C. Để chiến thắng được sự ngu dốt thì con cũng giống như chiến sĩ; con đang chiến đấu trên mặt trận học tập đầy khó khăn, gian khổ; sách vở là vũ khí, lớp học là chiến trường, sự ngu dốt là thù địch.

D. Con dũng cảm như chiến sĩ

Câu 2. Điền tiếp vào chỗ chấm: (0,5đ)

Theo bố: Sách vở của con là ……………………………….., lớp học của con là ………………………………………………., hãy coi sự ngu dốt là ……………………

Câu 3. Đoạn văn thể hiện lời động viên và niềm tin của bố mong con sẽ vượt qua khó khăn, gian khổ để học tập tốt là: (0,5đ)

A. Đoạn 1

B. Đoạn 2

C. Đoạn 3

D. Đoạn 2 và 3

Câu 4. “Nếu phong trào học tập ấy ngừng lại thì nhân loại sẽ bị chìm đắm trong cảnh ngu dốt, trong sự dã man” vì:

A. Vì con người kém hiểu biết, không mở mang được trí tuệ.

B. Vì con người không có đạo đức, cuộc sống nghèo nàn, lạc hậu.

C. Vì con người kém hiểu biết, không có đạo đức, không mở mang được trí tuệ, cuộc sống nghèo nàn, lạc hậu.

D. Con người sẽ tự giỏi mà không cần học tập.

Câu 5. Theo em nếu phong trào học tập ngừng lại thì chuyện gì xảy ra? (1đ)

Câu 6. Theo em, người bố muốn nói với con điều gì? (1đ)

Câu 7. Trong câu: “ Khi một ngày mới bắt đầu, tất cả trẻ em trên thế giới đều cắp sách đến trường.”, chủ ngữ là:

A. Trẻ em

B. Tất cả trẻ em

C. Tất cả trẻ em trên thế giới.

D. Khi một ngày mới bắt đầu tất cả trẻ em trên thế giới.

Câu 8. Các từ “bố”, “con” trong bài văn trên thuộc từ loại:

A. Danh từ

B. Đại từ xưng hô

C. Động từ

D. Tính từ

Câu 9. Trong câu: “Bố muốn con đến trường với lòng hăng say và niềm phấn khởi.”, có những quan hệ từ là gì?

Nếu bạn có thắc mắc gì có thể để lại bình luận
5/5 - (2 votes)

Check Also

Bài Thơ Chú Ếch Con - Tập Đọc Lớp 1 - Lời Thơ Chi Tiết

Bài Thơ Chú Ếch Con – Tập Đọc Lớp 1 – Lời Thơ Chi Tiết

Bài thơ chú Ếch con nằm trong chương trình tập đọc lớp 1 cho trẻ. …

Leave a Reply