Muốn Tìm Số Bị Trừ Lớp 2 Làm Thế Nào – Lý Thuyết và Bài Tập

Khi muốn tìm số bị trừ lớp 2 phải làm thế nào? Hướng dẫn chi tiết về kiến thức lý thuyết và 3 dạng bài tập về tìm số bị trừ lớp 2.

Muốn tìm số bị trừ toán lớp 2 ta làm thế nào – Kiến thức lý thuyết

Các thành phần trong bài toán

Các thành phần trong bài toán trừ gồm: Số trừ, số bị trừ, hiệu số

Ví dụ : 12 – 8 = 4

12 là số bị trừ, 8 là số trừ, 4 là hiệu số

Số bị trừ là gì: Là giá trị bị lấy đi

Số trừ là gì: Là giá trị cần lấy

Hiệu số: Là phần còn lại sau khi lấy đi giá trị ở số bị trừ

Công thức tính:

  • Số bị trừ  = Hiệu số + số  trừ ( Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ )
  • Số trừ = Số bị trừ – hiệu số ( Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi số hiệu)

Các dạng bài tập về tìm số bị trừ lớp 2

Dạng 1: Tìm số bị trừ là x

Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

Ví dụ: Tìm x, biết: x−4=8

Giải:

x−4=8x=8+4x=12

Vậy giá trị của x=12

Xem thêm: Bài Tập Toán Tìm X Lớp 2 Nâng Cao – 27 Đề Bài Hay Nhất Cho Bé

 

Dạng 2: Điền số còn thiếu trong bảng

– Tìm hiệu bằng cách lấy số bị trừ trừ đi số trừ.

– Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

Ví dụ: Điền số còn thiếu vào bảng sau:

bài tập về tìm số bị trừ lớp 2 - Điền số vào bảng 1

Giải:

Ta có: 11−4=7 và 9+12=21 nên em điền các số vào bảng như sau:

bài tập về tìm số bị trừ lớp 2 - Điền số vào bảng 1

Dạng 3: Điền số còn thiếu vào sơ đồ.

– Quan sát số và phép toán đã cho trong sơ đồ, xác định vị trí của số cần tìm.

– Thực hiện tìm số còn thiếu và điền vào chỗ trống.

Ví dụ: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Giải

Số cần tìm là số bị trừ chưa biết.

Vì 5+2=7 nên số cần điền vào ô trống là số 7

Bài tập bổ sung

Bài 1

Tìm :

a) x−3=9         b) x−8=16

c) x−20=35     d) x−5=17

c) x−15=27     g) x−36=36

Lời giải chi tiết:

a)

x−3=9x=9+3x=12

b)

x−8=16x=16+8x=24

c)

x−20=35x=35+20x=55

d)

x−5=17x=17+5x=22

e)

x−15=27x=27+15x=42

g)

x−36=36x=36+36x=72

Bài 2

 Điền Số vào ô trống?

Số bị trừ

11

Số trừ

5

11

32

48

17

Hiệu

9

32

26

19

 

Lời giải chi tiết:

Số bị trừ

11

20

64

74

36

Số trừ

5

11

32

48

17

Hiệu

6

9

32

26

19

 

5/5 - (3 votes)

Check Also

Tìm Số Trừ Lớp 2 - Kiến Thức Lý Thuyết và 3 Dạng Bài Tập Phổ Biến

Tìm Số Trừ Lớp 2 – Kiến Thức Lý Thuyết và 3 Dạng Bài Tập Phổ Biến

Tìm số trừ là một trong những nội dung quan trọng của kiến thức toán …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *