Muốn Tìm Số Bị Trừ Lớp 2 Làm Thế Nào – Lý Thuyết và Bài Tập

Khi muốn tìm số bị trừ lớp 2 phải làm thế nào? Hướng dẫn chi tiết về kiến thức lý thuyết và 3 dạng bài tập về tìm số bị trừ lớp 2.

Muốn tìm số bị trừ toán lớp 2 ta làm thế nào – Kiến thức lý thuyết

Các thành phần trong bài toán

Các thành phần trong bài toán trừ gồm: Số trừ, số bị trừ, hiệu số

Ví dụ : 12 – 8 = 4

Những Món Đồ Cực Kỳ Cần Thiết Cho Mẹ và Bé Yêu Đang MIỄN PHÍ Vận Chuyển và Giảm Tới 50%

Khăn Che Bé Bú Đa Năng

Mua Ngay

Yếm Ăn Dặm Chống Thấm

Mua Ngay

Đai Đi Xe Máy Cho Bé

Mua Ngay

Dép Tập Đi Chống Ngã

Mua Ngay

12 là số bị trừ, 8 là số trừ, 4 là hiệu số

Số bị trừ là gì: Là giá trị bị lấy đi

Số trừ là gì: Là giá trị cần lấy

Hiệu số: Là phần còn lại sau khi lấy đi giá trị ở số bị trừ

Công thức tính:

  • Số bị trừ  = Hiệu số + số  trừ ( Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ )
  • Số trừ = Số bị trừ – hiệu số ( Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi số hiệu)

Các dạng bài tập về tìm số bị trừ lớp 2

Dạng 1: Tìm số bị trừ là x

Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

Ví dụ: Tìm x, biết: x−4=8

Giải:

x−4=8x=8+4x=12

Vậy giá trị của x=12

Xem thêm: Bài Tập Toán Tìm X Lớp 2 Nâng Cao – 27 Đề Bài Hay Nhất Cho Bé

 

Dạng 2: Điền số còn thiếu trong bảng

– Tìm hiệu bằng cách lấy số bị trừ trừ đi số trừ.

– Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

Ví dụ: Điền số còn thiếu vào bảng sau:

bài tập về tìm số bị trừ lớp 2 - Điền số vào bảng 1

Giải:

Ta có: 11−4=7 và 9+12=21 nên em điền các số vào bảng như sau:

bài tập về tìm số bị trừ lớp 2 - Điền số vào bảng 1

Dạng 3: Điền số còn thiếu vào sơ đồ.

– Quan sát số và phép toán đã cho trong sơ đồ, xác định vị trí của số cần tìm.

– Thực hiện tìm số còn thiếu và điền vào chỗ trống.

Ví dụ: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Giải

Số cần tìm là số bị trừ chưa biết.

Vì 5+2=7 nên số cần điền vào ô trống là số 7

Bài tập bổ sung

Bài 1

Tìm :

a) x−3=9         b) x−8=16

c) x−20=35     d) x−5=17

c) x−15=27     g) x−36=36

Lời giải chi tiết:

a)

x−3=9x=9+3x=12

b)

x−8=16x=16+8x=24

c)

x−20=35x=35+20x=55

d)

x−5=17x=17+5x=22

e)

x−15=27x=27+15x=42

g)

x−36=36x=36+36x=72

Bài 2

 Điền Số vào ô trống?

Số bị trừ

11

Số trừ

5

11

32

48

17

Hiệu

9

32

26

19

 

Lời giải chi tiết:

Số bị trừ

11

20

64

74

36

Số trừ

5

11

32

48

17

Hiệu

6

9

32

26

19

 

5/5 - (3 votes)

Check Also

Tìm Số Trừ Lớp 2 - Kiến Thức Lý Thuyết và 3 Dạng Bài Tập Phổ Biến

Tìm Số Trừ Lớp 2 – Kiến Thức Lý Thuyết và 3 Dạng Bài Tập Phổ Biến

Tìm số trừ là một trong những nội dung quan trọng của kiến thức toán …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *