Nghiệm Của Phương Trình Sin x = 1 Là Gì? Đán Án và Lời Giải Chi Tiết

Nếu bạn đang gặp khó khăn với câu hỏi nghiệm của phương trình sin x = 1 là gì thì hãy tham khảo ngay câu trả lời dưới.

Nghiệm của phương trình sin x = 1 là gì?

Nghiệm của phương trình 

Đáp án đúng: Nghiệm của phương trình sinx = 1 là x

Nghiệm Của Phương Trình Sin x = 1 Là Gì? Đán Án và Lời Giải Chi Tiết

Bài giải chi tiết

Dựa vào phương trình lượng giác cơ bản

– Phương trình sinx = a        (1)

♦ |a| > 1: phương trình (1) vô nghiệm.

♦ |a| ≤ 1: gọi α là một cung thỏa mãn sinα = a.

Khi đó phương trình (1) có các nghiệm là

  • x = α + k2π, k ∈ Z
  • và x = π-α + k2π, k ∈ Z.

Nếu α thỏa mãn điều kiện Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án và sinα = a thì ta viết α = arcsin a.

Khi đó các nghiệm của phương trình (1) là

  • x = arcsina + k2π, k ∈ Z
  • và x = π – arcsina + k2π, k ∈ Z.

Các trường hợp đặc biệt:

Nghiệm của phương trình sinx = 1 là x=π⁄2+k2πx
Nghiệm của phương trình sinx = 1 là x=π⁄2+k2πx

 

Nếu bạn có thắc mắc gì có thể để lại bình luận
5/5 - (3 votes)

Leave a Reply