Recent Posts

Nội Dung Truyện Kiến Và Ve Sầu Cùng Bài Học Rút Ra

Nội Dung Truyện Kiến Và Ve Sầu Cùng Bài Học Rút Ra

Truyện Kiến và Ve Sầu là truyện ngụ ngôn La Phông ten, ca ngợi sự lao động chăm chỉ và giải thích đặc điểm của Ve Sầu: mắt lồi, mũi sưng và bụng lại rỗng tuếch. Truyện Kiến Con Đi Ô Tô Đầy Đủ Và Chi Tiết Nhất Nội Dung …

Xem thêm