Phép Trừ Phân Số Lớp 4 – Lý Thuyết và Bài Tập Trọn Bộ

Toán lớp 4 phép trừ phân số là một trong những phần quan trong trong chương trình học. Dưới đây la nội dung chi tiết về lý thuyết và bài tập sách giáo khoa. Cùng tìm hiểu ngay trong nội dung bên dưới.

1.  Lý thuyết phép trừ hai phân số lớp 4

Chúng ta hãy cùng xem xét hai phân số cùng mẫu số và hai phân số khác mẫu số với các ví dụ bên dưới

a) Phép trừ hai phân số có cùng mẫu số

Quy tắc: Muốn trừ hai phân số có cùng mẫu số, ta trừ tử số của phân số thứ nhất cho tử số của phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu số.

Ví dụ: 

Những Món Đồ Cực Kỳ Cần Thiết Cho Mẹ và Bé Yêu Đang MIỄN PHÍ Vận Chuyển và Giảm Tới 50%

Khăn Che Bé Bú Đa Năng

Mua Ngay

Yếm Ăn Dặm Chống Thấm

Mua Ngay

Đai Đi Xe Máy Cho Bé

Mua Ngay

Dép Tập Đi Chống Ngã

Mua Ngay

b) Phép trừ hai phân số khác mẫu số

Quy tắc: Muốn trừ hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số, rồi trừ hai phân số đó.

Ví dụ:

Chú ý: Khi thực hiện phép trừ hai phân số, nếu phân số thu được chưa tối giản thì ta rút gọn thành phân số tối giản.

2. Một số dạng bài tập về phép trừ phân số lớp 4

Dạng 1: Tính hiệu của hai phân số

Phương pháp: Áp dụng quy tắc trừ hai phân số.

Dạng 2:  Tính giá trị các biểu thức:

Áp dụng các quy tắc tính giá trị biểu thức như ưu tiên tính trong ngoặc trước, thực hiện phép tính nhân, chia trước, phép cộng trừ sau …

Dạng 3: So sánh

Phương pháp: Tính giá trị các biểu thức, sau đó áp dụng các quy tắc so sánh phân số.

Dạng 4: Tìm x

Phương pháp giải: Xác định xem x đóng vai trò nào, từ đó tìm được x theo các quy tắc đã học lớp lớp 3.

Dạng 5: Toán có lời văn

Giải bài tập phép trừ phân số sách giáo khoa 

Giải Toán lớp 4 Bài 1 trang 129 SGK Toán 4 tập 2

Tính:

b) \dfrac{7}{4}-\dfrac{3}{4};

c) \dfrac{9}{5}-\dfrac{3}{5} ;

d) \dfrac{17}{49}-\dfrac{12}{49}

Phương pháp giải:

Muốn trừ hai phân số cùng mẫu số, ta trừ tử số của phân số thứ nhất cho tử số của phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu số. Nếu phân số thu được có thể rút gọn được thì ta rút gọn thành phân số tối giản.

Đáp án:

a) \dfrac{15}{16}-\dfrac{7}{16} = \dfrac{15 - 7}{16}= \dfrac{8}{16} = \dfrac{1}{2}

b) \dfrac{7}{4}-\dfrac{3}{4}= \dfrac{7-3}{4}=\dfrac{4}{4}=1

c) \dfrac{9}{5}-\dfrac{3}{5}= \dfrac{9-3}{5}= \dfrac{6}{5}

d) \dfrac{17}{49}-\dfrac{12}{49}= \dfrac{17 -12}{49}= \dfrac{5}{49}

Giải Toán lớp 4 Bài 2 trang 129 SGK Toán 4 tập 2

Rút gọn rồi tính:

a) \dfrac{2}{3}- \dfrac{3}{9};

b) \dfrac{7}{5}- \dfrac{15}{25};

c) \dfrac{3}{2}-\dfrac{4}{8};

d) \dfrac{11}{4}-\dfrac{6}{8}

Phương pháp giải:

Rút gọn các phân số thành phân số tối giản (nếu được), sau đó thực hiện phép trừ hai phân số. cùng mẫu số, trừ tử số của phân số thứ nhất cho phân số thứ 2, giữ nguyên mẫu số.

Đáp án:

a) Rút gọn và tính:

b) Rút gọn và tính:

c) Rút gọn và tính:

phép trừ phân số lớp 4_9

d) Rút gọn và tính:

phép trừ phân số lớp 4_10

4/5 - (2 votes)

Check Also

Nhân Một Số Với Một Hiệu Toán Lớp 4 - Lý Thuyết và Bài Tập Có Lời Giải

Nhân Một Số Với Một Hiệu Toán Lớp 4 – Lý Thuyết và Bài Tập Có Lời Giải

Toán lớp 4 nhân một số với một hiệu là một trong những nội dung …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *