Tìm X Lớp 4 -3 Mục Kiến Thức Cần Nhớ và 5 Dạng Toán Quan Trọng Nhất

Bài toán tìm x lớp 4 là 1 dạng toán quen thuộc trong chương trình môn Toán lớp 4. Toán tìm x lớp 4 chia thành các dạng khác nhau, từ cơ bản tới nâng cao. Bên cạnh đó, còn cung cấp chi tiết cách giải từng dạng toán

Nhờ đó, các em sẽ hiểu sâu hơn về dạng toán tìm x, rồi tự mình rèn luyện tốt các bài tập tìm x để đạt kết quả cao trong học tập. Mời các em cùng theo dõi chi tiết trong bài viết dưới đây.

1 Các thành phần của phép tính trong dạng toán tìm X lớp 4

Để làm được các dạng bài tập của toán tìm x lớp 4, em cần phải nắm được các thành phần của phép tính cộng,  trừ, nhân, chia. Để từ đó, biết cách chuyển vế, tìm ẩn số xem nó đang ở vị trí nào của phép tính. Các phép tính quan trọng và chính yếu em cần ghi nhớ, đó là:

Những Món Đồ Cực Kỳ Cần Thiết Cho Mẹ và Bé Yêu Đang MIỄN PHÍ Vận Chuyển và Giảm Tới 50%

Khăn Che Bé Bú Đa Năng

Mua Ngay

Yếm Ăn Dặm Chống Thấm

Mua Ngay

Đai Đi Xe Máy Cho Bé

Mua Ngay

Dép Tập Đi Chống Ngã

Mua Ngay

  • Phép cộng: số hạng + số hạng = tổng
  • Phép trừ: số bị trừ – số trừ = hiệu
  • Phép chia: số bị chia : số chia = thương
  • Phép nhân: thừa số x thừa số = tích

2. Cách giải các bài toán tìm x lớp 4

2.1 Cách tìm thành phần chưa biết trong các bài toán tìm x lớp 4

Khi đề cho ẩn số mà em chưa biết thì điều quan trọng em phải xác định nó đang ở vị trí nào của phép tính theo các thành phần đã nêu ở phần 1. Ví dụ, nếu ẩn x đang ở vị trí số hạng của phép cộng sẽ bằng tổng trừ đi số hạng đã biết. Tương tự, ta có:

 • Số trừ = số bị trừ – hiệu
 • Số chia = số bị chia : thương
 • Thừa số= tích : thừa số đã biết

2.2 Thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức

3. Các dạng toán tìm x lớp 4 có đáp án

3.1 Dạng toán tìm x số 1: cơ bản

 • Đặc trưng dạng bài toán: biểu thức có các thành phần rõ ràng, chỉ cần áp dụng quy tắc theo phép tính có thể tìm được ẩn số dễ dàng. Hai vế đều là một số.
 • Cách giải: Xác định xem ẩn số x đang ở vị trí nào của phép tính cộng trừ nhân chia. Ví dụ nếu x đang ở vị trí số trừ sẽ bằng số bị trừ trừ đi hiệu. Sau đó, tiến hành chuyển vế đổi dấu để thực hiện tìm ra kết quả cuối cùng.
 • Bài tập vận dụng:

a) X + 670  = 7818

b) 2290 – X = 580

c) 35 x X = 27610

d) X : 50 = 212

 • Lời giải chi tiết:

a) X + 670  = 7818

X = 7818 – 670

X = 7148

b) 2290 – X = 580

X = 2290 – 580

X = 1710

c) 35 x X = 55300

X= 55300 : 35

X= 1580

d) X : 50 = 212

X = 212 X 50

X = 10600

3.2 Dạng toán tìm x số 2

 • Đặc trưng dạng bài toán: vế phải là một biểu thức, phép tính. Còn vế trái là một số
 • Cách giải: Tiến hành tính toán gọn giá trị của biểu thức. Sau đó quy về bài toán tìm x cơ bản ở dạng số 1 để làm.
 • Bài tập vận dụng:

a)X + 1235 + 2012 = 4724

b) 7349 + X – 5990 = 95902

c) X x 8 : 9 = 8440

d) 38934 : X x 4 = 84

 • Lời giải chi tiết:

a) X + 1235 + 2012 = 4724

X + 3247 = 4724

X= 4724 – 3247

X= 1477

b)  7349 + X – 5990 = 95902

X + 1359 = 95902

X = 94543

c)  X x 8 : 9 = 8440

X x 8 = 75960

X = 75960 : 8

X = 9495

d)  38934 : X x 4 = 84

38934: X = 84 : 4

38934: X = 21

X = 1854.

3.3 Dạng toán tìm x số 3:

 • Đặc trưng dạng bài toán: Vế trái có hai phép tính, là một biểu thức. Vế phải có biểu thức
 • Cách giải: Với dạng bài này, em cần phải xử lý biểu thức của hai vế cho tinh gọn, quy về dạng tìm x số 1 để thực hiện chuyển vế, đổi dấu tìm x.
 • Bài tập vận dụng

a) X + 847 x 2 = 1953 – 74

b) X – 7015 : 5 = 374 x 7

c) X : 7 x 18 = 6973 – 5839

d) 3179 : X + 999 = 593 x 2

 • Lời giải chi tiết:

Các em cần nhớ lại quy tắc, nhân chia trước cộng trừ sau để thực hiện đúng các phép tính:

a) X + 847 x 2 = 1953 – 74

X + 1694= 1879

X = 185

b) X – 7015 : 5 = 374 x 7

X- 1403 = 2618

X = 4021

c) X : 7 x 18 = 6973 – 5839

X : 126= 1134

X = 124 884

d) 3179 : X + 999 = 593 x 2

3179:X = 187

X = 17

4. Bổ Sung Các dạng toán tìm x lớp 4 có đáp án nâng cao

Dạng 1: Cơ bản- Thử sức với các dạng cơ bản trước

+ Nhớ lại quy tắc tính toán của phép cộng, trừ, nhân, chia.

+ Triển khai tính toán

Bài tập 1: Tìm X, biết:

a, X + 678 = 7818

……………………

…………………….

……………………

b, 4029 + X = 7684

……………………

…………………….

……………………

c, X – 1358 = 4768

……………………

…………………….

……………………

d, 2495 – X = 698

……………………

…………………….

……………………

e, X x 33 = 1386

……………………

…………………….

……………………

f, 36 x X = 27612

……………………

…………………….

……………………

g, X : 50 = 218

……………………

…………………….

……………………

h, 4080 : X = 24

……………………

…………………….

……………………

Dạng 2: Vế trái là 1 biểu thức, có 2 phép tính. Vế phải là một số

Bài tập 2: Tìm X, biết:

a, X + 1234 + 3012 = 4724

……………………………

……………………………

……………………………

b, X – 285 + 85 = 2495

……………………………

……………………………

……………………………

c, 2748 + X – 8593 = 10495

……………………………

……………………………

……………………………

d, 8349 + X – 5993 = 95902

……………………………

……………………………

……………………………

e, X : 7 x 34 = 8704

……………………………

……………………………

……………………………

f, X x 8 : 9 = 8440

……………………………

……………………………

……………………………

g, 38934 : X x 4 = 84

……………………………

……………………………

……………………………

h, 85 x X : 19 = 4505

……………………………

……………………………

……………………………

Dạng 3: Vế trái là 1 biểu thức, có 2 phép tính. Vế phải là biểu thức

Bài tập 3: Tìm X, biết:

a, X + 847 x 2 = 1953 – 74

……………………………

……………………………

……………………………

b, X – 7015 : 5 = 374 x 7

……………………………

……………………………

……………………………

c, X : 7 x 18 = 6973 – 5839

……………………………

……………………………

……………………………

d, X : 3 + 8400 = 4938 – 924

……………………………

……………………………

……………………………

e, 479 – X x 5 = 896 : 4

……………………………

……………………………

……………………………

f, 3179 : X + 999 = 593 x 2

……………………………

……………………………

……………………………

g, 1023 + X – 203 = 9948 : 12

……………………………

……………………………

……………………………

h, 583 x X + 8492 = 429900 – 1065

……………………………

……………………………

……………………………

Dạng 4: Vế trái là 1 biểu thức chứa ngoặc đơn, có 2 phép tính. Vế phải là 1 số

Bài tập 4: Tìm X, biết:

a, (1747 + X) : 5 = 2840

……………………………

……………………………

……………………………

b, (2478 – X) x 16 = 18496

……………………………

……………………………

……………………………

c, (1848 + X) : 23 = 83

……………………………

……………………………

……………………………

d, (4282 + X) x 8 = 84392

……………………………

……………………………

……………………………

e, (19429 – X) + 1849 = 5938

……………………………

……………………………

……………………………

f, (2482 – X) -1940 = 492

……………………………

……………………………

……………………………

g, (18490 + X) + 428 = 49202

……………………………

……………………………

……………………………

h, (4627 + X) – 9290 = 2420

……………………………

……………………………

……………………………

Dạng 5: Vế trái là một biểu thức chứa ngoặc đơn, có 2 phép tính. Vế phải là tổng, hiệu, tích, thương của hai số

Bài tập 5: Tìm X, biết:

a, (X + 2859) x 2 = 5830 x 2

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

b, (X – 4737) : 3 = 5738 – 943

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

c, (X + 5284) x 5 = 47832 + 8593

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

d, (X – 7346) : 9 = 8590 x 2

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

e, (8332 – X) + 3959 = 2820 x 3

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

f, (27582 + X) – 724 = 53839 – 8428

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

g, (7380 – X) : 132 = 328 – 318

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

h, (9028 + X) x 13 = 85930 + 85930

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

Đáp án bài tập toán tìm X nâng cao

Bài tập 1:

a, X = 7140 b,X = 3655
c, X = 6126 d,X = 1797
e, X = 42 f, X = 767
g, X = 10900 h,X = 170

Bài tập 2:

a, X = 478 b,X = 2695
c, X = 16340 d,X = 93546
e, X = 1792 f, X = 9495
g, X = 1854 h,X = 1007

Bài tập 3:

a, X = 185 b, X = 1026
c, X = 441 d, X = 4138
e, X = 51 f, X = 17
g, X = 9 h, X = 721

Bài tập 4:

a, X = 12453 b, X = 1322
c, X = 61 d, X = 6267
e, X = 15340 f, X = 50
g, X = 30284 h, X = 7083

Bài tập 5:

a, X = 2971 b, X = 19122
c, X = 6001 d, X = 161966
e, X = 3831 f, X = 18553
g, X = 6060 h, X = 4192
5/5 - (2 votes)

Check Also

So Sánh và Xếp Thứ Tự Các Số Tự Nhiên Lớp 4 - Lý Thuyết và Bài Tập

So Sánh và Xếp Thứ Tự Các Số Tự Nhiên Lớp 4 – Lý Thuyết và Bài Tập

Toán lớp 4 so sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên là một …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *