Tính Chất Giao Hoán Của Phép Cộng Toán Lớp 4 – Lý Thuyết và Bài Tập

Tính chất giao hoán của phép cộng là một trong những nội dung quan trọng của toán lớp 4. Dưới đây là kiến thức lý thuyết và lời giải các bài tập trong sách giáo khoa và sách bài tập.

Lý thuyết tính chất giao hoán của phép cộng

Phát biểu tính chất

Tính chất giao hoán của phép cộng là khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng đó không thay đổi

Ví dụ chứng minh

VD. So sánh giá trị của hai biểu thức a + b và b + a trong bảng sau:

Những Món Đồ Cực Kỳ Cần Thiết Cho Mẹ và Bé Yêu Đang MIỄN PHÍ Vận Chuyển và Giảm Tới 50%

Khăn Che Bé Bú Đa Năng

Mua Ngay

Yếm Ăn Dặm Chống Thấm

Mua Ngay

Đai Đi Xe Máy Cho Bé

Mua Ngay

Dép Tập Đi Chống Ngã

Mua Ngay

a 20 350 1208
b 30 250 2764
a + b 20 + 30 = 50 350 + 250 = 600 1208 + 2764 = 3972
b + a 30 + 20 = 50 250 + 350 = 600 2764 + 1208 = 3972

Ta thấy giá trị của a + b và b + a luôn bằng nhau, ta viết:

Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không đổi

 

Nắm chắc các lý thuyết về tính chất giao hoán của phép cộng, các em học sinh áp dụng vào giải các bài tập và so sánh đối chiếu kết quả sau đây:

Bài tập tính chất giao hoán của phép cộng lớp 4 sách giáo khoa

Toán lớp 4 trang 43 bài 1

Nêu kết quả tính:

a) 468 + 379 = 847

379 + 468 = …..

b) 6509 + 2876 = 9385

2876 + 6509 = …..

c) 4268 + 76 = 4344

76 + 4268 = …..

Phương pháp giải:

Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không đổi.

a + b = b + a

Đáp án:

a) 468 + 379 = 847

379 + 468 = 847

b) 6509 + 2876 = 9385

2876 + 6509 = 9385

c) 4268 + 76 = 4344

76 + 4268 = 4344

Toán lớp 4 trang 43 bài 2

Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm:

a) 48 + 12 = 12 + …..

65 + 297 = ….. + 65

…. + 89 = 89 + 177

b) m + n = n + ….

84 + 0 = …. + 84

a + 0 = …. + a = …..

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất giao hoán của phép cộng: Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không đổi.

a + b = b + a

Đáp án:

Các em điền như sau:

a) 48 + 12 = 12 + 48

65 + 297 = 297 + 65

177 + 89 = 89 + 177

b) m + n = n + m

84 + 0 = 0 + 84

a + 0 = 0 + a = a

Toán lớp 4 trang 43 bài 3

So sánh các biểu thức sau:

a) 2975 + 4017 …. 4017 + 2975

2975 + 4017 …. 4017 + 3000

2975 + 4017 …. 4017 + 2900

b) 8264 + 927 …. 927 + 8300

8264 + 927 …. 900 + 8264

8264 + 927 …. 927 + 8264

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất giao hoán của phép cộng: Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không đổi.

a + b = b + a

– Nếu b > c thì a + b > a + c.

– Nếu b < c thì a + b < a +c.

Đáp án:

a) 2975 + 4017 = 4017 + 2975

2975 + 4017 < 4017 + 3000

2975 + 4017 > 4017 + 2900

b) 8264 + 927 < 927 + 8300

8264 + 927 > 900 + 8264

8264 + 927 = 927 + 8264

Xem thêm: Tìm X Lớp 4 -3 Mục Kiến Thức Cần Nhớ và 5 Dạng Toán Quan Trọng Nhất

Bài tập tính chất giao hoán của phép cộng lớp 4 vở bài tập

Vở bài tập Toán lớp 4 tập 1 trang 39 Câu 1

Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm:

a) 25 + 41 = 41 + …

96 + 72 = … + 96

68 + 14 = 14 + …

b) a + b =… + a

a + 0 = 0 + …= …

0 + b =… + 0 = …

Phương pháp giải:

Theo định nghĩa về tính chất Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không đổi.

a + b = b + a

Đáp án

a) 25 + 41 = 41 + 25

96 + 72 = 72 + 96

68 + 14 = 14 + 68

b) a + b = b + a

a + 0 = 0 + a

0 + b = b + 0

Vở bài tập Toán lớp 4 tập 1 trang 39 Câu 2

Đặt tính, tính rồi thử lại:

a) 695 + 137 Thử lại

b) 8279 + 654 Thử lại

Phương pháp giải:

– Đặt tính rồi tính theo các quy tắc đã học.

– Muốn thử lại phép cộng ta có thể lấy tổng trừ đi một số hạng, nếu được kết quả là số hạng còn lại thì phép tính làm đúng.

Đáp án

 

Vở bài tập Toán lớp 4 tập 1 trang 39 Câu 3

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một hình chữ nhật có chiều dài là a, chiều rộng là b (a, b cùng một đơn vị đo). Chu vi hình chữ nhật đó là:

A. a × b

B. a + b × 2

C. b + a × 2

D. (a + b) × 2

Phương pháp giải:

Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lấy chiều dài cộng với chiều rộng rồi nhân với với 2 (cùng một đơn vị đo).

Đáp án

Hình chữ nhật có chiều dài là a, chiều rộng là b (a, b cùng một đơn vị đo) thì chu vi hình chữ nhật đó là :

(a + b) × 2

Chọn D.

Phụ huynh tìm hiểu thêm thông tin về chương trình qua link toán lớp 4 Monkey Math

5/5 - (4 votes)

Check Also

So Sánh và Xếp Thứ Tự Các Số Tự Nhiên Lớp 4 - Lý Thuyết và Bài Tập

So Sánh và Xếp Thứ Tự Các Số Tự Nhiên Lớp 4 – Lý Thuyết và Bài Tập

Toán lớp 4 so sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên là một …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *