Tính Chất Kết Hợp Của Phép Cộng Toán Lớp 4 – Lý Thuyết và Bài Tập

Toán lớp 4 tính chất kết hợp của phép cộng là một trong những nội dung chính. Dưới đây là phần kiến thức lý thuyết và bài tập sách giáo khoa với lời giải chi tiết nhất.

Lý thuyết tính chất kết hợp của phép cộng

Trước khi tìm hiểu kiến thức lý thuyết chúng ta cùng so sánh giá trị của hai biểu thức (a + b) + c và a + (b + c) trong bảng sau:

a

b

c

(a + b )+ c

a + (b+ c)

5

4

6

(5 + 4) + 6 = 9 + 6 = 15

5 + (4 + 6) = 5 + 10 = 15

35

15

20

(35 + 15) + 20 = 50 + 20 = 70

35 + (15 + 20) = 35 + 35 = 70

28

49

51

(28 + 49) + 51 = 77 + 51 = 128

28 + (49 +51) = 28 + 100 = 128

Kết luận về tính chất:

Ta thấy giá trị của (a +b) + c và của a + (b + c) luôn luôn bằng nhau, ta viết:

 (a + b) + c = a + (b + c)

Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của số thứ hai và số thứ ba.

Chú ý: Ta có thể tính giá trị của biểu thức dạng a +b + c như sau:

                        a + b + c = (a + b) + c = a + (b + c)

Bài tập toán tính chất kết hợp của phép cộng lớp 4 sách giáo khoa

Toán lớp 4 trang 45 tính chất kết hợp của phép cộng bài 1

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 3254 + 146 + 1698

Những Món Đồ Cực Kỳ Cần Thiết Cho Mẹ và Bé Yêu Đang MIỄN PHÍ Vận Chuyển và Giảm Tới 50%

Khăn Che Bé Bú Đa Năng

Mua Ngay

Yếm Ăn Dặm Chống Thấm

Mua Ngay

Đai Đi Xe Máy Cho Bé

Mua Ngay

Dép Tập Đi Chống Ngã

Mua Ngay

4367 + 199 + 501

4400 + 2148 + 252

b) 921 + 898 + 2079

1255 + 436 + 145

467 + 999 + 9533

Phương pháp giải

Đáp án và hướng dẫn giải

a) 3254 + 146 + 1698 = (3254 + 146) + 1698 = 3400 + 1698 = 5098

4367 + 199 + 501 = 4367 + (199 + 501) = 4367 + 700 = 5067

4400 + 2148 + 252 = 4400 + (2148 + 252) = 4400 + 2400 = 6600

b) 921 + 898 + 2079 = (921 + 2079) + 898 = 3000 + 898 = 3898

1255 + 436 + 145 = (1255 + 145) + 436 = 1400 + 436 = 1836

467 + 999 + 9533 = 467 + 9533 + 999 = 10 000 + 999 = 10 999

Toán lớp 4 trang 45 tính chất kết hợp của phép cộng bài 2

Một quỹ tiết kiệm ngày đầu nhận được 75 500 000 đồng, ngày thứ hai nhận được 86 950 000 đồng, ngày thứ ba nhận được 14 500 000 đồng. Hỏi cả ba ngày quỹ tiết kiệm đó nhận được bao nhiêu tiền?

Phương pháp giải

Tóm tắt

Ngày 1: 75 500 000 đồng

Ngày 2: 86 950 000 đồng

Ngày 3: 14 500 000 đồng

Cả 3 ngày: ? … đồng

Đáp án và hướng dẫn giải

Cả ba ngày quỹ tiết kiệm đó nhận được số tiền là:

75 500 000 + 86 950 000 + 14 500 000 = 176 950 000 (đồng)

Đáp số: 176 9500 đồng

Toán lớp 4 trang 45 bài 3

Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm:

a) a + 0 = …. + a = ….

b) 5 + a = …. + 5

c) (a + 28) + 2 = a + (28 + … ) = a + …

Phương pháp giải

Đáp án:

a) a + 0 = 0 + a = a

b) 5 + a = a + 5

c) (a + 28) + 2 = a + (28 + 2) = a + 30

Rate this post

Check Also

So Sánh và Xếp Thứ Tự Các Số Tự Nhiên Lớp 4 - Lý Thuyết và Bài Tập

So Sánh và Xếp Thứ Tự Các Số Tự Nhiên Lớp 4 – Lý Thuyết và Bài Tập

Toán lớp 4 so sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên là một …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *