Tính Chất Kết Hợp Của Phép Nhân Lớp 4 – Lý Thuyết và Bài Tập

Tính chất kết hợp của phép nhân phần Toán lớp 4 trang 61 với kiến thức lý thuyết và hướng dẫn giải chi tiết. Lời giải bài tập Toán 4 này sẽ giúp các em học sinh hiểu được phần kiến thức này và  cách vận dụng để tính toán.

Lý thuyết Tính chất kết hợp của phép nhân

Tính rồi so sánh giá trị của 2 biểu thức:

(2 × 3) × 4 và 2 × (3 × 4)

Ta có: (2 × 3) × 4 = 6 × 4 = 24

2 × (3 × 4) = 2 × 12 = 24

Vậy: (2 × 3) × 4 = 2 × (3 × 4)

Phát biểu tính chất: Khi nhân một tích hai số với số thứ ba ta có thể nhân số thứ nhất với với tích của số thứ hai và số thứ ba

Toán lớp 4 tính chất kết hợp của phép nhân Bài tập SGK

Hướng dẫn giải bài Tính chất kết hợp của phép nhân (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 4 trang 61). Các em học sinh cùng so sánh đối chiếu đáp án bài làm của mình sau đây.

Giải Toán lớp 4 trang 61 bài 1

Tính bằng hai cách theo mẫu: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 61/SGK Toán 4)

Mẫu: 2 × 5 × 4 = ?

Cách 1: 2 × 5 × 4 = (2 × 5) × 4 = 10 × 4 = 40

Cách 2: 2 × 5 × 4 = 2 × (5 × 4) = 2= 20 = 40

a) 4 × 5 × 3

3 × 5 × 6

b) 5 × 2 × 7

3 × 4 × 5

Phương pháp giải

Cách 1: a × b × c = (a × b) × c.

Cách 2: a × b × c = a × (b × c).

Giải Toán lớp 4 trang 61 bài 2

a) 13 × 5 × 2

5 × 2 × 34

b) 2 × 26 × 5

5 × 9 × 3 × 2

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép nhân để nhóm các số có tích là số tròn chục, tròn trăm, … lại với nhau.

Xem đáp án

Giải Toán lớp 4 trang 61 bài 3

Có 8 phòng học, mỗi phòng có 15 bộ bàn ghế, mỗi bộ bàn ghế có hai học sinh đang ngồi học. Hỏi có tất cả bao nhiên học sinh đang ngồi học?

Phương pháp giải:

Cách 1:

– Tính số học sinh trong mỗi phòng học.

– Tính số học sinh đang ngồi học ta lấy số học sinh trong mỗi phòng học nhân với 8 (vì có 8 phòng học).

Cách 2:

– Tìm số bộ bàn ghế có trong 8 phòng học.

– Tím số học sinh đang ngồi học ta lấy số học sinh ngồi trên ngồi bộ bàn ghế nhân với số bộ bàn ghế có trong 8 phòng học.

Rate this post

Check Also

So Sánh và Xếp Thứ Tự Các Số Tự Nhiên Lớp 4 - Lý Thuyết và Bài Tập

So Sánh và Xếp Thứ Tự Các Số Tự Nhiên Lớp 4 – Lý Thuyết và Bài Tập

Toán lớp 4 so sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên là một …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *