Vẽ Hai Đường Thẳng Vuông Góc Toán Lớp 4 – Lý Thuyết và Bài Tập

Toán lớp 4 vẽ hai đường thẳng vuông góc nội dung chi tiết phần lý thuyết và bài tập sách giáo khoa với lời giải chi tiết cùng tìm hiểu với nội dung bên dưới.

Lý thuyết vẽ hai đường thẳng vuông góc

1. Vẽ đường thẳng CD đi qua điểm E và vuông góc với đường thẳng AB cho trước.

Ta có thể vẽ như sau:

– Đặt một cạnh góc vuông của ê ke trùng với đường thẳng AB.

– Chuyển dịch ê ke trượt theo đường thẳng AB sao cho cạnh góc vuông thứ hai của ê ke gặp điểm E. Vạch một đường thẳng theo cạnh đó thì được đường thẳng CD đi qua điểm E và vuông góc với đường thẳng AB.

Vẽ đường thẳng CD đi qua điểm E và vuông góc với đường thẳng AB cho trước.
Vẽ đường thẳng CD đi qua điểm E và vuông góc với đường thẳng AB cho trước.

 

2. Đường cao của hình tam giác

2. Đường cao của hình tam giác 
2. Đường cao của hình tam giác

Qua đỉnh A của hình tam giác ABC ta vẽ đường thẳng vuông góc với cạnh BC, cắt cạnh BC tại điểm H.

Ta gọi đoạn thẳng AH là đường cao của hình tam giác ABC

Toán lớp 4 vẽ hai đường thẳng vuông góc – Bài tập sách giáo khoa

Toán lớp 4 trang 52, 53

Toán lớp 4 Vẽ hai đường thẳng vuông góc (Giải bài 1 trang 52, giải bài 2, 3 trang 53). Các em học sinh cùng so sánh đối chiếu với kết quả sau đây.

Giải Toán lớp 4 trang 52 bài 1

Hãy vẽ đường thẳng AB đi qua điểm E và vuông góc với đường thẳng CD trong mỗi trường hợp sau:

 

Phương pháp giải

Đáp án:

Các em có thể vẽ như sau:

 

Giải Toán lớp 4 trang 53 bài 2

Hãy vẽ đường cao AH của hình tam giác ABC trong mỗi trường hợp sau:

 

Phương pháp giải

Đáp án

Từ đỉnh A các em kẻ đoạn thẳng vuông góc BC cắt BC tại 1 điểm. Điểm đó là điểm H.

Các em có kết quả như sau:

 

Giải Toán lớp 4 trang 53 bài 3

Cho hình chữ nhật ABCD và điểm E trên cạnh AB.

 

Hãy vẽ đường thẳng đi qua E và vuông góc với cạnh DC, cắt cạnh DC tại điểm G. Ta được các hình tứ giác đều là hình chữ nhật, nêu tên các hình chữ nhật đó.

Phương pháp giải

Đáp án:

Các em dùng ê kê để vẽ và có kết quả như sau:

 

Các hình chữ nhật có ở hình bên là: AEGD, EBCG, ABCD

Toán lớp 4 trang 53, 54

Vẽ hai đường thẳng song song (Giải bài 1, 2 trang 53, giải bài 3 trang 54 SGK Toán lớp 4). Các em học sinh cùng so sánh đối chiếu với kết quả sau đây.

Giải Toán lớp 4 trang 53 bài 1

Hãy vẽ đường thẳng AB đi qua điểm M và song song với đường thẳng CD.

 

Đáp án:

Các em vẽ như sau:

Học sinh có thể vẽ theo các bước sau:

  • Dùng ê ke vẽ đường thẳng đi qua điểm M và vuông góc với CD.
  • Dùng ê ke vẽ đường thẳng AB đi qua M và vuông góc với đường thẳng vừa vẽ ở bước 1. Ta có đường thẳng AB song song với đường thẳng CD.

 

Giải Toán lớp 4 trang 53 bài 2

Cho tam giác ABC có góc đỉnh A là góc vuông. Qua đỉnh A, hãy vẽ đường thẳng AX song song với cạnh BC; qua đỉnh C. hãy vẽ đường thẳng CY song song với cạnh AB. Hai đường thẳng AX và CY cắt nhau tại điểm D, nêu tên các cặp cạnh song song với nhau có trong hình tứ giác ADCB.

 

Đáp án:

Ta có hình vẽ như sau:

 

Trong tứ giác ADCB có:

  • Cặp cạnh AD và BC song song với nhau
  • Cặp cạnh AB và DC song song với nhau

Giải Toán lớp 4 trang 54 bài 3

Cho tứ giác ABCD có góc đỉnh A và góc đỉnh D là các góc vuông

 

a) Hãy vẽ đường thẳng đi qua B và song song với cạnh AD, cắt cạnh DC tại E.

b) Dùng ê kê kiểm tra xem góc đỉnh E của hình tứ giác BEDA có là góc vuông hay không?

Phương pháp giải:

– Dùng ê ke để vẽ đường thẳng đi qua B vuông góc với AB ta được đường thẳng song song với AD và cắt DC tại E.

– Dùng ê ke kiểm tra xem góc đỉnh E của hình tứ giác BEDA là góc vuông.

Đáp án:

a) Các em dùng ê kê để vẽ và kiểm tra, có kết quả như sau:

 

b) Ta thấy góc đỉnh E của tứ giác BEDA là góc vuông.

Rate this post

Check Also

So Sánh và Xếp Thứ Tự Các Số Tự Nhiên Lớp 4 - Lý Thuyết và Bài Tập

So Sánh và Xếp Thứ Tự Các Số Tự Nhiên Lớp 4 – Lý Thuyết và Bài Tập

Toán lớp 4 so sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên là một …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *