Truyện Đeo Lục Lạc Cho Mèo và Bài Học Rút Ra

Truyện đeo lục lạc cho mèo là một truyện ngụ ngôn hay cho bé với bài học về cách thực hiện bao giờ cũng quan trọng hơn ý tưởng.

Nội dung truyện Đeo lục lạc cho mèo

Tự bao giờ đến giờ, mèo cứ xơi chuột luôn mãi, nên chuột mới đẻ ra là đã sợ mèo rồi.

Nhung, con giun xéo lắm cũng quằn [1], chuột ta lấy thế làm giận. Một hôm, mới hội [2] nhau lại làm một làng chuột, để chống giữ với mèo. Thôi thật đủ khắp mặt: mào anh Chù, mùi hôi đến nỗi thành câu cai [3], nào chú Nhắt, có tính nhí nhắt đã nêu câu ví [4], nào ông Cống, rung rinh béo tốt, quan trường lại chấm cho ở trên ông Đồ [5]

Những Món Đồ Cực Kỳ Cần Thiết Cho Mẹ và Bé Yêu Đang MIỄN PHÍ Vận Chuyển và Giảm Tới 50%

Khăn Che Bé Bú Đa Năng

Mua Ngay

Yếm Ăn Dặm Chống Thấm

Mua Ngay

Mũ Len Lót Lông Cừu

Mua Ngay

Dép Tập Đi Chống Ngã

Mua Ngay

Khi làng dài răng [6] đã tề tựu [7] đông đủ cả rồi, ông Cống mới lên giọng rằng:

– Cái giống quái kia sở dĩ nó chụp được anh em mình chỉ vì trời phú cho nó cái tài rình mò và khéo bắt lén mà thôi. Bây giờ ta nên mua một cái chuông [8] buộc vào cổ nó, để khi nào nó đến, nghe tiếng chuông kêu, ta biết đường chạy trước, thì nó còn làm gì nổi ta nữa.

Truyện Đeo Lục Lạc Cho Mèo và Bài Học Rút Ra
Truyện Đeo Lục Lạc Cho Mèo và Bài Học Rút Ra

Cả làng chuột nghe nói, dẩu mõm, quật đuôi, đều lấy làm phục cái câu chí lí [9] của ông Cống và đồng thanh ưng thuận.

Khi chuông đã kiếm được rồi, hội đồng chuột lại họp. Con nào con nấy lao xao hớn hở, bảo nhau đã sắp tới ngày thoát được cái ách ông Miu ranh mãnh rồi.

Nhưng kịp lúc hội đồng hỏi ai dám đeo chuông cho mèo, thì thấy cả hội đồng im phăng phắc, không một cái tai nào nhích, một cái răng nào nhe cả.

Không biết cử ai vào việc đại sự ấy, bất đắc dĩ [10] làng cắt ông Cống phải đi, vì chính ông Cống đã xướng lên cái thuyết đeo chuông cho mèo vậy.

Ấy mới khốn! Nhưng Cống ta trong lòng tuy nao [11], mà ngoài mặt làm ra bộ bệ vệ kẻ cả, nói rằng:

– Tôi đây, chẳng gì nhờ tổ ấm [12] cũng được vào bậc ông Cống, ông Nghè, ăn trên ngồi trước trong làng, có đâu làng lại cắt tôi đi làm cái việc tầm thường ấy được! Trong làng ta nào có thiếu chi người! Tôi xin cử anh Nhắt, anh ấy nhanh nhảu chắc làm được việc.

Ấy mới hay! Nhưng Nhắt ta trở mặt láu, cãi lí rằng:

– Làng cắt tôi đi, tôi cũng xin vâng, không dám chối từ. Nhưng tôi, dù bé vậy, mà cũng còn ở chiếu trên, chưa đến nỗi nào. Ông Cống không đi, phải; tôi đây không đi, cũng phải. Để xin cắt anh Chù, anh ấy tuy chậm, nhưng chắc chắn, làng không lo hỏng việc.

Ấy mới không có gì lạ! Chù ta thật thà, không biết cãi sao, ụt ịt nói rằng :

– Tôi là đầy tớ làng, làng sai tôi đi là phải lắm. Nhưng tôi chỉ sợ, nếu tôi đến gần mèo mà mèo thịt tôi đi, thì rồi lấy ai thay tôi mà đeo chuông cho mèo được nữa.

Những Món Đồ Cực Kỳ Cần Thiết Cho Mẹ và Bé Yêu Đang MIỄN PHÍ Vận Chuyển và Giảm Tới 50%

Gối Chống méo Đầu 

Mua Ngay

Khăn Sữa Cho Bé

Mua Ngay

Khăn Len Ống Cho Bé

Mua Ngay

Gối Bảo Vệ Lưng Đầu

Mua Ngay

Chuột Cống nhanh miệng bảo:

– Mèo nó có vờn là vờn chúng tao, vờn cái anh Nhắt kia, chớ chú mày hôi hám như thế, thì nó bắt mà thèm vào. Thôi cứ nhận đi ngay đi, không được nói lôi thôi gì nữa.

Chuột Chù ì ạch phải nhận, mang chuông ra đi tìm mèo thật. Khốn chưa trông thấy mèo, mới nghe thấy tiếng, Chù đã sợ run cả mình, không dám tiến. Nhưng sợ lệ làng, sau đánh bạo, phải lại gần, thì thấy mèo quả nhiên không thèm vờn đến thật [13]. Song mèo cũng nhe nanh, giương vuốt, làm cho Chù cắm đầu, vác cái thân ì ạch chạy khốn chạy khổ về báo cho làng hay.

Cả làng nghe báo cũng sợ, bỏ chạy tán loạn, chẳng ai hỏi đến cái chuông, nó bon đi đâu, và bon tự bao giờ không biết.

Thành ra từ đó, chuột vốn sợ mèo, vẫn hoàn sợ mèo mãi.

Câu chuyện Đeo chuông cho mèo
Nguồn: Văn học 6, tập 2, trang 30, NXB Giáo dục – 2001

Chú giải trong truyện đeo lục lạc cho mèo

[1] Con gin xéo lắm cũng quằn: tục ngữ, ý nói: kẻ dù sức yếu phận hèn đến đâu, nếu bị đè nén quá lắm, sẽ có lúc vùng dậy chống trả.
[2] Hội: họp.
[3] Hôi như chuột chù.
[4] Nhí nhắt như chuột nhắt (nhí nhắt hoặc nhí nhách: ăn luôn miệng).
[5] Ông Cống… ông Đồ: tương truyền những năm có khoa thi, chuột thường hay vào lục mõm những quyển thi, gặm nát cả. Quan trường sợ có tội, nên phải kiêng tên nó, không dám gọi, mà lại còn tặng cho nó một cái đỗ ngoại ngạch (ý nói đồ ngoài sổ), tâng nó lên bậc ông Cống (củ nhân).
[6] Làng dài răng: Ta xưa đã biết rằng răng chuột cứ mỗi ngày một dài, nên khi trẻ thay răng, thường vẫn có câu: “Chuột chuột chí chí, răng cũ trả mày, răng mới trả tao”.
[7] Tề tựu: vốn nghĩa là: họp nhau lại; ở đây ý nói: cùng có mặt.
[8] Chuông: (lục lạc) đồ đúc hình cầu, rỗng ruộng, bên trong có bỏ hột đồng, rung đồng thì kêu. Thường đeo ở cổ ngựa, ngựa chạy, nhạc rung, báo cho người ta tránh, mà nghe vui tai.
[9] Chí lí: cái lẽ rất đúng.
[10] Bất đắc dĩ: cực chẳng đã.
[11] Nao: lo sợ.
[12] Tổ ấm: tổ là ông (tổ tiên cũng gọi là tổ), ấm là ơn huệ, quyền thế của ông cha để lại cho con cháu được nhờ.
[13] Trên thực tế, đúng là mèo không bắt chuột chù.

Bài học rút ra từ câu chuyện đeo lục lạc cho Mèo

Ý tưởng là rất cần thiết để giải quyết vấn đề, nhưng thực tế bao giờ cũng có sai khác so với ý tưởng, cần thiết hơn ý tưởng là biết cách thực hiện ý tưởng đó. Điều đó quan trọng như việc để vào được một căn nhà bị khóa thì bạn cần có chìa khóa, nhưng cũng sẽ vô dụng nếu chìa khóa không phù hợp.

Những Món Đồ Cực Kỳ Cần Thiết Cho Mẹ và Bé Yêu Đang MIỄN PHÍ Vận Chuyển và Giảm Tới 50%

Áo Choàng Cho Bé Lông Cừu

Mua Ngay

Gối Lõm Chống Méo Đầu

Mua Ngay

Áo Cho Con Bú Siêu Tiện

Mua Ngay

Yếm Tròn Chống Thấm

Mua Ngay

Khi bạn nảy ra một ý tưởng cho công việc hay cái gì khác, phải luôn luôn biết cách thực hiện trước khi đưa ra ý kiến.

Nếu không có cách nào tốt để thực hiện ý tưởng đó thì phải xin lời khuyên, đừng bao giờ khoe khoang ý tưởng của bạn khi bản thân không tự tin về tính khả thi.

Đeo lục lạc cho mèo bản tiếng Anh và bài học

A family of mice is living in fear of a cat that hunts them all day and night. Tired of fearing for their lives every second, they decide to try and think up a plan to help their situation. After some time, one of the younger mice comes up with a brilliant idea.

The mouse suggests that they tie a bell around the cat’s neck, so they can hear it approach and always be able to hide in time. All the mice agree, except one: the oldest, wisest mouse. The old mouse agrees that it’s a good plan in theory, but asks “who will be the one to bell the cat?”

The Lesson

Ideas are essential to solving problems, but even more essential is knowing how to execute the idea. You know that to get into a locked house, you need a key, but without the key it’s irrelevant. When you cook up your ideas, either for work or something else, always know how it can be executed before you present it.

If you don’t have a good way to execute your idea, it’s okay to ask for advice, but never boast about your idea until it’s truly ready for prime time.

Nếu bạn có thắc mắc gì có thể để lại bình luận
5/5 - (3 votes)

Những Món Đồ Cực Kỳ Cần Thiết Cho Mẹ và Bé Yêu Đang MIỄN PHÍ Vận Chuyển và Giảm Tới 50%

Gối Chống méo Đầu 

Mua Ngay

Khăn Sữa Cho Bé

Mua Ngay

Khăn Len Ống Cho Bé

Mua Ngay

Gối Bảo Vệ Lưng Đầu

Mua Ngay

Những Món Đồ Cực Kỳ Cần Thiết Cho Mẹ và Bé Yêu Đang MIỄN PHÍ Vận Chuyển và Giảm Tới 50%

Áo Choàng Cho Bé Lông Cừu

Mua Ngay

Gối Lõm Chống Méo Đầu

Mua Ngay

Áo Cho Con Bú Siêu Tiện

Mua Ngay

Yếm Tròn Chống Thấm

Mua Ngay

Check Also

Truyện Sự Tích Con Hổ - Nội Dung và Ý Nghĩa Tên Gọi Ông Ba Mươi

Truyện Sự Tích Con Hổ – Nội Dung và Ý Nghĩa Tên Gọi Ông Ba Mươi

Truyện sự tích con Hổ là truyện cổ tích Việt Nam, kể về nguồn gốc …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *