Viết Các Số Đo Khối Lượng Dưới Dạng Số Thập Phân Toán Lớp 5

Toán lớp 5 viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân giúp các em học sinh tìm hiểu kiến thức về phần đo khối lượng ngoài cuộc sống. Dưới đây là hướng dẫn viết và bài tập sách giáo khoa.

Lý thuyết viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân

Ví dụ: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

5 tấn 1 tấn

Cách làm:    5 tấn kg =5,132 tấn

Vậy:             5 tấn =5,132 tấn.

Giải Toán lớp 5 trang 45 Bài 1

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm

a) 4 tấn 562 kg = …… tấn

b) 3 tấn 14 kg = …… tấn

c) 12 tấn 6 kg = …… tấn

d) 500 kg = …… tấn

Phương pháp giải

Xác định mối liên hệ giữa các đơn vị đo khối lượng để viết các số đo dưới dạng hỗn số thích hợp, sau đó viết dưới dạng số thập phân.

Đáp án và hướng dẫn giải

a) 4 tấn 562kg =4 \dfrac {562}{1000} tấn = 4,562 tấn;

b) 3 tấn 14kg = 3 \dfrac {14}{1000} tấn = 3,014 tấn;

c) 12 tấn 6kg = 12 \dfrac {6}{1000} tấn =12,006 tấn;

d) 500 kg = 0,5 tấn

Giải Toán lớp 5 trang 46 Bài 2

Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân

a) Có đơn vị là ki-lô-gam

20kg 50g

45kg 23g

10kg 3g

500g

b) Có đơn vị là tạ

2 tạ 50kg

3 tạ 3 kg

34kg

450kg

Phương pháp giải

Xác định mối liên hệ giữa các đơn vị đo khối lượng để viết các số đo dưới dạng hỗn số thích hợp, sau đó viết dưới dạng số thập phân.

Đáp án và hướng dẫn giải

a) 2kg 50g= \displaystyle 2{{50} \over {1000}} kg =2,05 kg;

45kg 23g=\displaystyle45{{23} \over {1000}}kg=45,023kg;

10kg 3g= \displaystyle10{3 \over {1000}}kg= 10,003kg;

500g=\displaystyle{{500} \over {1000}}kg= 0,5kg.

b) 2 tạ 50kg= \displaystyle2{{50} \over {100}} tạ =2,50 tạ =2,5 tạ;

3 tạ 3kg=\displaystyle3{3 \over {100}} tạ = 3,03 tạ;

34kg= \displaystyle{{34} \over {100}} tạ = 0,34 tạ;

450 kg = 400 kg + 50 kg = 4 tạ 50kg = \displaystyle4{{50} \over {100}} tạ = 4,50 tạ = 4,5 tạ.

Giải Toán lớp 5 trang 46 Bài 3

Trong vườn thú có 6 con sư tử. Trung bình mỗi ngày một con ăn hết 9kg thịt. Hỏi cần bao nhiêu tấn thịt để nuôi từng đó con sử tử trong vòng 30 ngày.

Phương pháp giải

– Tính khối lượng thịt 6 con sư tử ăn hết trong một ngày = 9kg × 6.

– Tính khối lượng thịt 6 con sư tử ăn hết trong 30 ngày = khối lượng thịt 6 con sư tử ăn hết trong một ngày = × 30.

– Đổi số đo khối lượng vừa tìm được sang đơn vị là tấn.

Đáp án và hướng dẫn giải

Trong một ngày 6 con sư tử ăn hết số thịt là:

9 × 6 = 54 kg

Trong 30 ngày, 6 con sư tử ăn hết số thịt là:

54 × 30 = 1620 (kg) hay 1,62 tấn

Đáp số: 1,62 tấn thịt

Làm thêm: Viết số đo thích hợp

Khối lượng/tên con vật ĐVĐ Tấn ĐVĐ tạ ĐVĐ Kg
Khủng long 60 600 60000
Cá voi 150 1500 150000
Voi 5,4 54 5400
Hà mã 2,5 25 2500
Gấu 0,8 8 800

 

5/5 - (1 vote)

Check Also

3 Dạng Toán Tỉ Số Phần Trăm Lớp 5 Chi Tiết Nhất Kèm Lời Giải

3 Dạng Toán Tỉ Số Phần Trăm Lớp 5 Chi Tiết Nhất Kèm Lời Giải

Những bài toán về tỉ số phần trăm có nhiều trong cuộc sống thực tế. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *