Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 5 – Những Nội Dung Quan Trọng Nhất.

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 là một phần cực kỳ quan trọng vì lứa tuổi này đánh dấu bước chuyển cấp của trẻ nên cần hệ thống lại kiến thức của trẻ. Trong đó hệ thống về ngữ pháp là một trong những ưu tiên hàng đầu. Dưới đây là tổng hợp những nội dung quan trọng nhất cho bé

I. Ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 về các thì cơ bản

1. Thì hiện tại đơn

Phần lớn nội dung chương trình học lớp 5 sử dụng thì hiện tại đơn. Đối với thì hiện tại đơn, công thức chung rất đơn giản, bạn chỉ cần lưu ý động từ sử dụng trong câu là động từ to be hay động từ thường

a. Công thức:

Động từ “to be” Động từ thường
I + am

She/ He/ It/Singular Noun + is

We/ You/ They/Plural Noun + are

I/We/You/They/Plural Noun + V

He/ She/It/Singular Noun + Vs/Ves

b. Quy tắc thêm s/es cho động từ thường

– Động từ kết thúc bằng -ss, -sh, -ch, -x, -o: Thêm -es vào cuối.

– Động từ kết thúc bằng đuôi -y và trước nó là một phụ âm: Bỏ-y, thêm -ies.

Những Món Đồ Cực Kỳ Cần Thiết Cho Mẹ và Bé Yêu Đang MIỄN PHÍ Vận Chuyển và Giảm Tới 50%

Khăn Che Bé Bú Đa Năng

Mua Ngay

Yếm Ăn Dặm Chống Thấm

Mua Ngay

Đai Đi Xe Máy Cho Bé

Mua Ngay

Dép Tập Đi Chống Ngã

Mua Ngay

– Các động từ còn lại:Thêm -s vào sau nó.

Ví dụ: miss – misses, do – does, study – studies, play – plays, take – takes

2. Thì hiện tại tiếp diễn

a. Cách dùng

Trong chương trình Anh văn lớp 5, thì hiện tại tiếp diễn được sử dụng trong các mẫu câu Hỏi đáp về hoạt động đang diễn ra.

Ví dụ:

–  What are you doing?

– I’m playing badminton.

b. Công thức

I am
He/ She/It/Singular Noun is + V-ing
We/You/They/Plural Noun are

3. Thì quá khứ đơn

a. Cách dùng

Trong chương trình Anh văn lớp 5, thì hiện tại tiếp diễn được sử dụng trong các mẫu câu Hỏi đáp về hoạt động cuối tuần qua/ngày hôm qua hoặc các hoạt động đã diễn ra trong quá khứ. Khi bạn nhìn thấy yesterday, last…, hãy sử dụng thì này nhé.

Ví dụ:

–  What did you do last weekend?

– I listened to music.

b. Công thức

Động từ “to be” Động từ thường
S + was/were S + V2/ Ved  

Động từ to be chia theo chủ từ như sau:

You, We, They, Plural Noun + were/ were not

I, He, She, It , Singular Noun + was/ was not

Động từ thường ở thì quá khứ gồm hai nhóm: động từ theo quy tắc và bất quy tắc.

Động từ theo quy tắc:

Thêm -ed vào sau động từ theo quy tắc sau:

Động từ kết thúc bằng -e: Thêm -d vào sau động từ

Động từ kết thúc bằng 1 nguyên âm, trước nó là 1 phụ âm: Gấp đôi phụ âm cuối và thêm –ed

Động từ kết thúc bằng –y, trước nó là 1 phụ âm: Bỏ -y và thêm –ied

Động từ bất quy tắc

Trương hợp này, chúng ta sẽ sử cần ghi nhớ dạng V2 của chúng trong bảng động từ bất quy tắc. Các động từ bất quy tắc trong tiếng Anh lớp 5 gồm:

Read → read; write → wrote, draw → drew, sing → sang; swim → swam

4. Ngữ pháp tiếng anh lớp 5 về thì tương lai đơn

a. Cách dùng

Trong chương trình Anh văn lớp 5, thì tương lai sẽ được sử dụng để chỉ các sự việc xảy ra trong tương lai. Vì thế, nếu trong câu có tomorrow, future, next…, bạn hãy sử dụng mẫu câu này nhé.

Ví dụ:

–  What are you going to do tomorrow?

– I am going to go to school.

b. Công thức

I
He/ She/It/Singular Noun will + V
We/You/They/Plural Noun

 

II. Các dạng câu hỏi cơ bản trong chương trình Anh văn lớp 5

 

 • Công thức các dạng câu hỏi cơ bản

 • Câu hỏi Yes/No

Câu hỏi Yes/No là dạng câu hỏi mà câu trả lời sẽ bắt đầu bằng Yes (Phải) hoặc No (không phải).

Để thiết lập dạng câu hỏi này, bạn chỉ cần lưu ý động từ chính trong câu là động từ thường hay động từ to be, và sau đó sử dụng công thức dưới đây. Nếu là động từ to be, bạn chỉ đơn giản đem động từ to be ra trước chủ từ. Nếu là động từ thường, bạn thêm trợ từ do/does/did tùy theo thì đang sử dụng trong câu ra trước chủ từ và chuyển động từ về nguyên mẫu là được.

Động từ “to be” Động từ thường
Thì hiện tại Am/Is/Are +S…? Do/Does + S + V…?
Thì quá khứ Was/Were + S….? Did + S + V….?
Thì tương lai Will + S + V…?

 

 • Câu hỏi với từ để hỏi bắt đầu bằng WH (WH questions)

Các từ để hỏi bắt đầu bắt WH trong chương trình anh văn lớp 5 gồm có What (cái gì), Where (ở đâu), Who (Ai), When (Khi nào), How (bằng cách nào), How often (Bao lâu một lần), How many (bao nhiêu), How far (bao xa).

Cách đặt câu hỏi này cũng khá đơn giản, bạn sử dụng công thức ở câu hỏi Yes/No, sau đó đặt từ để hỏi lên đầu câu là được.

Động từ “to be” Động từ thường
Thì hiện tại What

Where

Who

When

How

How often

am/is/are +S…? What

Where

Who

When

How

How often

do/does + S + V…?
Thì quá khứ What

Where

Who

When

How

How often

was/were + S….? What

Where

Who

When

How

How often

did + S + V….?
Thì tương lai What

Where

Who

When

How

How often

+ will + S + V…..?

 

 • Các dạng câu hỏi WH đặc biệt trong chương trình ngữ pháp tiếng anh lớp 5

 

Những câu hỏi này cũng có từ để hỏi bắt đầu bằng WH, nhưng nó có cấu trúc đặc biệt, và bạn cần ghi nhớ cấu trúc này để đặt câu hỏi cho phù hợp.

 

 • Hỏi về số lượng cho danh từ đếm được

 

Đây là mẫu câu “How many + plural noun + are there +…?”

 • How many people are there in your family? (Có bao nhiêu người trong gia đình bạn?)
 • Three. (Ba)

 

 • Hỏi về khoảng cách

 

Đây là mẫu câu “How far is it + from…. + to….?”

 • How far is it from here to your house? (Từ đây đến nhà bạn là bao xa?)
 • About 1km. (Khoảng 1 km)

 

 • Hỏi về thời tiết

 

Đây là mẫu câu “What’s the weather like + ….?”

 • What’s the weather like in summer? (Thời tiết ra sao vào mùa hè?)
 • It’s hot. (Nóng)

 

 • Hỏi về bệnh

 

Đây là mẫu câu “What’s the matter with + ….?”

 • What’s the matter with you? (Bạn bị sao vậy?)
 • I have a headache. (Tôi bị nhức đầu)

Trên đây là những trọng điểm ngữ pháp của chương trình tiếng Anh lớp 5 mà bạn và bé cần biết. Hy vọng bạn sẽ giúp bé học thật tốt chương trình tiếng Anh lớp 5 nha.

III. Ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 về cách sử dụng giới từ “on”, “in” và “at”

 

 • Cách sử dụng giới từ “On” trong ngữ pháp tiếng anh lớp 5

 

On” dùng để chỉ các vị trí “ở trên” bề mặt một vật gì đó

 

Ngoài ra, “on” còn được sử dụng kèm với số tầng nhà hoặc một nơi chốn nào đó.

Vd: on the first floor; on the flatform;on the island

 

 • Cách sử dụng giới từ “in”

 

In” dùng để chỉ các vị trí “ở bên trong” một vật gì đó, dễ hình dung nhất là khi bốn phía xung quanh được bao quanh bởi một vật nào đó

 

 

 

 • Cách sử dụng giới từ “at”

 

Trong chương trình Anh văn lớp 5, “at” được dùng khi đề cập đến địa chỉ nhà chính xác.

Ví dụ: I live at 20 Doi Can Street. (Tôi sống ở số 20 phố Đội Cấn).

Trên đây là tất cả những điểm quan trọng nhất về chương trình Anh văn lớp 5 mà bé cần học. Hy vọng rằng, thông qua bài này các bé sẽ ôn tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 một cách hiệu quả nhất.

4.8/5 - (10 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *