Sách Tiếng Việt Lớp 1 – Đánh Giá Nội Dung, Link File PDF và Địa Chỉ Mua

Theo bộ Giáo Dục Và Đào Tạo – bộ sách Tiếng Việt lớp 1 thuộc bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” của NXB Giáo dục Việt Nam. Bộ sách là tiếp thu thành quả biên soạn sách giáo khoa dạy học ngôn ngữ của nhiều nước tiên tiến, kế thừa kinh nghiệm biên soạn sách giáo khoa dạy tiếng Việt ở Việt Nam qua nhiều giai đoạn với mong muốn đáp ứng được yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học tiếng Việt. 

>>>>> Sách Tiếng Anh Lớp 1 – Tổng Hợp Những Sách Hay Nhất.

Cấu trúc bố sách chia làm 2 phần là sách tập 1 và sách tập 2 tương ứng với hai kỳ học của các bé. Các phụ huynh và cá thầy cô cùng tìm hiểu 2 tập sách đó nha

Những Món Đồ Cực Kỳ Cần Thiết Cho Mẹ và Bé Yêu Đang MIỄN PHÍ Vận Chuyển và Giảm Tới 50%

Khăn Che Bé Bú Đa Năng

Mua Ngay

Yếm Ăn Dặm Chống Thấm

Mua Ngay

Đai Đi Xe Máy Cho Bé

Mua Ngay

Dép Tập Đi Chống Ngã

Mua Ngay

Sách tiếng Việt lớp 1 tập 1

Nội dung sách 

Sách được biên soạn theo chuẩn kiến thức và kỹ năng chương trình giáo dục tiểu học của Bộ giáo dục và Đào tạo giúp các em học sinh lớp 1 bắt đầu làm quen với chữ viết một cách dễ hiểu nhất.

Ngoài các bài học ở Tuần mở đầu (giúp HS làm quen với môi trường và hoạt động học tập ở lớp 1) và Tuần ôn tập, 16 tuần còn lại có 80 bài, mỗi tuần có 5 bài, gồm cả bài Ôn tập và kể chuyện ở cuối tuần. Mỗi bài được dạy học trong 2 tiết, trình bày trong 2 trang sách. Ngoài ra, mỗi tuần còn có 2 tiết tập viết tăng thêm ngoài thời gian tập viết trong các bài học; trước khi viết,học sinh  cũng được luyện đọc các từ ngữ luyện viết. Ngoài luyện viết và luyện đọc, thời gian còn lại của 2 tiết (nếu có) có thể dành để học sinh  các bài tập nối, điền,… được thiết kế trong vở bài tập.

Sách tiếng Việt lớp 1 tập 1
Sách tiếng Việt lớp 1 tập 1

Danh sách chi tiết các bài học trong sách

Bài 1. e
Bài 2. b
Bài 3. không dấu, dấu sắc
Bài 4. dấu hỏi, dấu nặng
Bài 5. dấu huyền, dấu ngã
Bài 6. be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ
Bài 7. ê, v
Bài 8. l, h
Bài 9. o, c
Bài 10. ô, ơ
Bài 11. Ôn tập
Bài 12. i, a
Bài 13. n, m
Bài 14. d, đ
Bài 15. t, th
Bài 16. Ôn tập
Bài 17. u, ư
Bài 18. x, ch
Bài 19. s, r
Bài 20. k, kh
Bài 21. Ôn tập
Bài 22. p-ph, nh
Bài 23. g, gh
Bài 24. q-qu, gi
Bài 25. ng, ngh
Bài 26. y, tr
Bài 27. Ôn tập
Bài 28. Chữ thường. Chữ hoa
Bài 29. ia
Bài 30. ua, ưa
Bài 31. Ôn tập
Bài 32. oi, ai
Bài 33. ôi, ơi
Bài 34. ui, ưi
Bài 35. uôi, ươi
Bài 36. ay, â-ây
Bài 37. Ôn tập
Bài 38. eo, ao
Bài 39. au, âu
Bài 40. iu, êu
Bài 41. iêu, yêu
Bài 42. ưu, ươu
Bài 43. Ôn tập
Bài 44. on, an
Bài 45. ân, ă-ăn
Bài 46. ôn, ơn
Bài 47. en, ên
Bài 48. in, un
Bài 49. iên, yên
Bài 50. uôn, ươn
Bài 51. Ôn tập
Bài 52. ong, ông
Bài 53. ăng, âng
Bài 54. ung, ưng
Bài 55. eng, iêng
Bài 56. uông, ương
Bài 57. ang, anh
Bài 58. inh, ênh
Bài 59. Ôn tập
Bài 60. om, am
Bài 61. ăm, âm
Bài 62. ôm, ơm
Bài 63. em, êm
Bài 64. im, um
Bài 65. iêm, yêm
Bài 66. uôm, ươm
Bài 67. Ôn tập
Bài 68. ot, at
Bài 69. ăt, ât
Bài 70. ôt, ơt
Bài 71. et, êt
Bài 72. ut, ưt
Bài 73. it, iêt
Bài 74. uôt, ươt
Bài 75. Ôn tập
Bài 76. oc, ac
Bài 77. ăc, âc
Bài 78. uc, ưc
Bài 79. ôc, uôc
Bài 80. iêc, ươc
Bài 81. ach
Bài 82. ich, êch
Bài 83. Ôn tập

Mua sách ở đâu

Phụ huynh có thể mua sách tại trường học hoặc mua tại các nhà sách cho bán sách của NXB Giáo Dục. Một cách thuận tiện đó là các quý phụ huynh có thể mua sách online tại các trang bán sách như Tiki, Fahasa…Hoặc tải sách dạng file pdf chúng tôi có để link bên dưới

Thông tin về bộ sách 

Tên sách: Sách Giáo khoa Tiếng Việt 1 – Tập 1

Khổ: 17 x 24cm –

Tác giả viết sách: Nhiều tác giả –

Chịu trách nhiệm xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Download sách tiếng việt lớp 1 tập 1 file pdf

Các bố mẹ có thể tải sách theo định dạng file pdf để học cùng bé tại đường dẫn

 tải sách tiếng Việt lớp 1 tập 1 cho bé 

Sách tiếng Việt lớp 1 tập 2

Nội dung sách 

Có 8 bài lớn, mỗi bài được dạy học trong 2 tuần (24 tiết). Các bài lớn được thiết kế theo hệ thống chủ điểm. Với hệ thống chủ điểm có “độ phủ” rộng, kết hợp với kênh hình được thiết kế công phu, Tiếng Việt 1 đáp ứng giáo dục HS những vấn đề có tầm quan trọng đối với thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay, như chủ quyền quốc gia, nhân quyền (quyền trẻ em), bảo vệ môi trường, bình đẳng giới,…
Trong mỗi bài lớn thường có đủ các kiểu loại văn bản cơ bản: truyện, thơ, văn bản thông tin. Mỗi văn bản đọc là trung tâm của một bài nhỏ. Khởi đầu bài học là hoạt động khởi động nhằm huy động trải nghiệm, hiểu biết và tạo tâm thế để HS đọc hiểu văn bản tốt hơn. Sau đó là đọc thành tiếng, đọc hiểu. Riêng đối với văn bản thơ, HS được nhận biết vần và học thuộc lòng. Đối với văn bản văn xuôi, HS được thực hành viết câu, nói và nghe, nghe viết chính tả, làm bài tập chính tả. Đôi khi có hoạt động kể chuyện hay đóng vai diễn lại câu chuyện đã đọc. Cuối mỗi bài học có thể có hoạt động tích hợp, mở rộng, vận dụng đa dạng.

Nội dung chi tiết các bài học trong sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1 tập 2

Bài 84. op, ap
Bài 85. ăp, âp
Bài 86. ôp, ơp
Bài 87. ep, êp
Bài 88. ip, up
Bài 89. iêp, ươp
Bài 90. Ôn tập
Bài 91. oa, oe
Bài 92. oai, oay
Bài 93. oan, oăn
Bài 94. oang, oăng
Bài 95. oanh, oach
Bài 96. oat, oăt
Bài 97. Ôn tập
Bài 98. uê, uy
Bài 99. uơ, uya
Bài 100. uân, uyên
Bài 101. uât, uyêt
Bài 102. uynh, uych
Bài 103. Ôn tập
Tuần 1. CHỦ ĐIỂM NHÀ TRƯỜNG
Tuần 2. CHỦ ĐIỂM GIA ĐÌNH
Tuần 3. CHỦ ĐIỂM THIÊN NHIÊN – ĐẤT NƯỚC
Tuần 4. CHỦ ĐIỂM NHÀ TRƯỜNG
Tuần 5. CHỦ ĐIỂM GIA ĐÌNH
Tuần 6. CHỦ ĐIỂM THIÊN NHIÊN – ĐẤT NƯỚC
Tuần 7. CHỦ ĐIỂM NHÀ TRƯỜNG
Tuần 8. CHỦ ĐIỂM GIA ĐÌNH
Tuần 9. CHỦ ĐIỂM THIÊN NHIÊN – ĐẤT NƯỚC
Tuần 10. CHỦ ĐIỂM NHÀ TRƯỜNG
Tuần 11. CHỦ ĐIỂM GIA ĐÌNH
Tuần 12. CHỦ ĐIỂM THIÊN NHIÊN – ĐẤT NƯỚC
Tuần 13. ÔN TẬP – KIỂM TRA

Mua sách ở đâu

Phụ huynh có thể mua sách tại trường học hoặc mua tại các nhà sách cho bán sách của NXB Giáo Dục. Một cách thuận tiện đó là các quý phụ huynh có thể mua sách online tại các trang bán sách như Tiki, Fahasa…Hoặc tải sách dạng file pdf chúng tôi có để link bên dưới

Download sách tiếng việt lớp 1 tập file 2 pdf

Các bố mẹ có thể tải sách theo định dạng file pdf để học cùng bé tại đường dẫn tải sách tiếng Việt lớp 1 tập 2 cho bé 

Các điểm mới trong bộ sách tiếng Việt lớp 1

  1. Các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe được kết nối và dạy học tích hợp trong một bài học. Trong sách Tiếng Việt 1 này, người đọc không tìm thấy các “phân môn” mà chỉ nhìn thấy các hoạt động giao tiếp. Cách thiết kế bài học dựa trên các “trục kĩ năng” đọc, viết, nói và nghe là một xu hướng phổ biến đối với SGK dạy học ngôn ngữ (tiếng mẹ đẻ cũng như ngoại ngữ) của các nước phát triển ngày nay, đặc biệt là Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Australia, Phần Lan, Đức, Hàn Quốc,…
  2. Ngữ liệu bảo đảm tỉ lệ cân đối, hài hòa giữa văn bản văn học và văn bản thông tin. Các văn bản được chọn lựa kĩ lưỡng, có nội dung phù hợp với hiểu biết và trải nghiệm đã có của người học, có hình thức ngôn ngữ trong sáng, chuẩn mực và có tính thẩm mĩ cao.
  3. Nội dung bài học được thiết kế dưới dạng các hoạt động, bắt đầu bằng các câu lệnh thể hiện yêu cầu mà người học cần phải thực hiện. Nhờ đó, HS có thể dùng sách để tự học, cha mẹ HS có thể giúp con mình học tập ở nhà, GV thuận lợi trong việc tổ chức các hoạt động dạy học.
  4. Với cách thiết kế nội dung dạy học có tính tích hợp liên môn cao và phương pháp dạy học hiện đại, Tiếng Việt 1 không chỉ giúp HS học tiếng Việt mà còn được tìm tòi, khám phá thế giới xung quanh; trao đổi các ý tưởng, tham gia các hoạt động tương tác; có cơ hội kết nối với trải nghiệm cá nhân trong tiếp cận cái mới, phát triển cá tính lành mạnh và tư duy độc lập.
  5. Theo yêu cầu của CT mới, Tiếng Việt 1 chú ý dành thời gian cho hoạt động đọc mở rộng. Đây là hoạt động tạo cho HS có được cơ hội tự tìm thêm sách để đọc theo sở thích của bản thân với sự hướng dẫn, hỗ trợ và kiểm tra của GV.
  6. Sách có hình thức trình bày và tranh ảnh minh họa sinh động, hấp dẫn. HS sẽ cảm thấy thích thú với việc học tiếng Việt và từng bước khám phá những bài học viết cho các em trong sách.

 

Rate this post

Check Also

Cách Dạy Trẻ Lớp 1 Viết Đúng Chính Tả - 4 Kinh Nghiệm Hiểu Quả Nhất

Cách Dạy Trẻ Lớp 1 Viết Đúng Chính Tả – 4 Kinh Nghiệm Hiệu Quả Nhất

Các bố mẹ thân mến, các em mới được làm quen với đọc và tô …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *